Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Johan Lenner: Hantverksöl har rört sig från att fokusera på bra råvaror och hur långt man kan ta dem till att se hur man kan producera en öl utan att den smakar öl med hjälp av aromer, sötma och stora mängder frukt, trenden trots allt inte fullständigt negativ då den kan ha öppnat upp intresse för hantverksöl till en bredare publik

Rebecca Weidmo Uvell: Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020, år 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda medan siffran 2020 var 40%, varje barn ärver saker från sina syskon vilket gör det billigare för varje barn, det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet, ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar

Kyösti Tarvainen: Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring, IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder, utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken

Fria Tider: Kontrajihadismen kontraproduktiv då den ignorerar de massiva problem icke-muslimsk invandring leder till, nordafrikaners och västasiaters låga intelligens, bristande impulskontroll och aggressivitet oberoende av religion, eliten fullt kapabel att förstöra Väst även utan Islam, varför deras motståndare bör fokusera på rätt fiende

Liel Leibovitz: Under de trettio år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter

Malcom Kyeyune: Managerklassen har helt tappat förmågan att styra, allting de rör vid blir 10 gånger dyrare och 100 gånger mer dysfunktionellt, uttåget ur Afghanistan ytterligare ett i raden av exempel på hur deras flagranta inkompetens i sig självt är ett motbevis för den meritokrati de säger sig företräda, har därmed tappat sin legitimitet vilket förebådar managerväldets stundande kollaps

Fnordspotting: Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism

Jesper Bleeke: Socialdemokraten Joel Stades ovanliga uppriktighet på Twitter gör tydligt att vänsterns uppriktiga och enda agenda är inskränkandet av äganderätten och egendom då det är deras universallösning

Branko Milanovic: Trotskij var en briljant intellektuell men en oduglig ledare när han inte längre var nummer två efter sin idol Lenin, hans ovilja att ta och använda makten har ingjutit defaitism i vänstern och förvandlat trotskismen till en cappuccinodrickande skönkonverserande dejtingtjänst

Samuel Ramani: Rysslands ökade engagemang i Afghanistan beror på oro för islamistisk infiltration i södra Centralasien och IS tillväxt i Afghanistan, samtidigt tar Putin chansen att utnyttja instabiliteten i Afghanistan för att konsolidera sin hegemoni i Centralasien, det understödjer också Rysslands strävan att förstärka positionen som stormakt efter insatserna i Syrien, Libyen och södra Kaukasus

Irland trotskismens sista fäste i Europa, unik ställning genom flera ledamöter i parlamentet sedan 2011, som mest har trotskistiska valkoalitioner erövrat sex platser, fenomenets förklaring valsystemets låga trösklar samt jordnära politik och färgstarka representanter som driver frågor som kamp mot höjda avgifter för vatten och sophämtning

Matt Ridley: Världen har fler träd än för 35 år sedan och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike, den globala befolkningen har fördubblats på 50 år medan mängden jordbruksmark förblivit konstant, när befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas, när människan tar ett steg tillbaka så återhämtar sig förvisso naturen, men förvildning gynnar inte alla arter, verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper

Johan Hakelius: OS-rapporteringen fokuserad på samhällets neuroser, narcissismer och moralismer, där sporten blir en bisats, om sport och politik inte längre får vara åtskilda kan den senare göras roligare genom att kräva fysiska prestationer av alla som vill uttala sig politiskt

John Gray: Ryssland och Kina bär vidare den västerländska idétraditionen medan den förtrycks i ett allt svagare och mer illiberalt Väst, Xi Jinping undviker Thukydidesfällan och tillämpar Carl Schmitts tankar om ett homogent folk för att hantera uigurerna, Ryssland en i jämförelse svag stat, men våldsam när den vill och leninistisk i sin kärna, hotet mot väst inte så externt som man föreställer sig

Krishnan Rohit: Äldre tiders patronage av genier var enastående effektivt och har få motsvarigheter i den moderna världen som domineras av riskaverta kommittéer och missförstånd om genialitetens natur, initiativ som Thiel Fellowship och MacArthur Fellows Program bör skalas upp hundrafalt

Graham Dockery: EU-rapport försöker avkoda extremhögerns memer som de befarar kan leda till rasistiskt massvåld, menar att man inte ska spela högern i händerna med skandaliserande och ilskna reaktioner men gör själva exakt detta genom att rekommendera demokratisk intervenering i memkriget medelst influencers och progressiva grupper

Robert Mathiasson: Svenska EU-medlemskapet var en blåsning redan från start, gick från icke-fråga till inlämnad ansökan om medlemskap på ett halvår, i efterföljande folkomröstning stod i princip all media på ja sidan, där Aftonbladet publicerade till 100% EU-positiva debattinlägg, trots detta och att ja-kampanjen hade 1 miljard i kampanjkassa mot nejsidans 50 miljoner lyckades etablissemanget ändå bara få en knapp majoritet, 52,3 %

Paul A. Nuttall: Viktor Orbáns folkomröstning med 5 frågor om HBTQ-lagen är ett modigt drag, om han vinner kan det betyda slutet för Ungerns EU-medlemskap och om han förlorar är det slutet för honom som premiärminister, EU ogillar folkomröstningar då de ogillar att lämna något åt slumpen, men kommer nu låta den handla om Ungerns medlemskap, förvissad om att det kommer skrämma folk till att rösta mot Orbáns förslag

Dan Forslund: En riktig man är någon andra kan skylla på och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock, män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara ressentimentdrivna människor till lags

Joakim Andersen: IKEA-normen med relationen svart man-vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män, symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning

Lars Wilderäng: USA:s tillbakadragande från Afghanistan kommer medföra att ytterligare afghaner söker sig till Sverige och att Migrationsverket kommer dela ut permanenta uppehållstillstånd till de som redan befinner sig i landet

Hank Oslo: Att försöka stoppa regeringens inskränkningar av vapenlagar genom att påtala att man överskrider sin auktoritet en återvändsgränd, behövs guvernörer som tydligt talar om vad en milis innebär och hur den ska få vara beväpnad då det är tydligt i andra tillägget att dessa ska få bära vapen

Klaus Bernpaintner: El Salvadors införande av Bitcoin som legalt betalningsmedel innebär i praktiken att ge den globala centralbankskartellen fingret, vilket brukar korrelera med olyckor, ond bråd död, demokratiaktivism och världssamfundets ingripande för främjande av flickors skolgång

Brett och Kate McKay: Tonårstidens försök att bli omtyckt, passa in och ägna sig åt upproriska upptåg är även kärnan i sociala medier, traditionellt intåg till vuxendom där denna energi istället läggs på produktivitet fördröjs och riskerar att helt förhindras om människor fortsätter använda plattformarna

Mikael Jalving: Önskan om mångkulturalism har resulterat i mer etnonationalism och aktiv separation mellan folkgrupper, globalistiska wokerörelsen är elitens sista dödsryckningar innan tribalismen tar över, såväl i städer som på landsbygden (danska)

Gunnar Hökmark: Vitrysslands kapning av plan som passerade landets luftrum för att fängsla inhemsk dissident skulle inte skett utan Putins godkännande, åtgärder bör inte riktas endast mot Vitryssland utan även mot Ryssland

Brett Stevens: Problemet med memen 13/52 där förhållandet representerar att USA:s befolkning är 13% svart och står för 52% av våldsbrotten är att det felaktigt riktar kritik mot svarta istället för den verkliga orsaken som är demokrati och iver för jämställdhet

Birgitta Sparf: Utanförskapsområden ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration, kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem

Johan Eklund: Nära 2/3 av Sveriges invånare i arbetsför ålder med ursprung i MENA icke självförsörjande, ekonomiskt och politiskt haveri att 700 000 utrikesfödda inte förtjänar sitt uppehälle

Michael T Klare: Övergång till förnyelsebara energikällor i världen ökar bruket av kobolt, koppar, litium, nickel och sällsynta jordartsmetaller, begränsad tillgång kan skärpa motsättningar mellan världens stormakter och handelsblock, förstärks ytterligare om fler elbilar tas i drift eftersom tillverkningen av en elbil kräver sex gånger så mycket sällsynta metaller som en bränsledriven bil

Johan Simu: Den demografiska förändringen av Sverige den enda intressanta politiska frågan, svenska statens folkutbytespolitik mer radikal än Stalins tvångsförflyttningar av ryssar till baltstaterna då dessa som mest nådde upp till 30% av befolkningen, Raspail och Rothbard varnade oss redan på 90-talet, men liberaler och libertarianer har fortsatt älta icke-frågor samtidigt som vår 1000-åriga kultur är på väg att raderas

Matthew Crawford: När vetenskap upphöjs till samhällsbärande auktoritet förvrängs den till en scientistisk religion, storskalig manipuiation blir nödvändig för att forcera allmänna uppfattningar att konformera med påbjudna tolkningar av vetenskapliga rön, resultatet en instabil regim som provocerar fram allt starkare och mer rabiata motreaktioner

Anna Dahlberg: Borgerligheten kan delas upp i principliberaler och utfallsliberaler, där de förra ägnar sig åt ideologisk positionering och de senare har en mer pragmatisk syn på verkligheten, principliberalerna har fortsatt moraliskt hög svansföring trots att de förlorat varje strid mot verkligheten de senaste tio åren

Sebastian Rushworth: Antidepressiva SSRI-preparat ges ofta som första insats vid depression men ger inte märkbart bättre effekt än placebo, 1 av 170 användare drabbas även av biverkningar som i vissa fall leder till dödsfall eller permanenta skador

Sarah Ditum: Att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solopsism, konstens syfte är att underhålla även när den skapar känslor av obehag

Gavin Haynes: Kritisk rasteori och andra intersektionella idéströmningar har liten inverkan på samhället när de appliceras på rika västländer, men katastrofala resultat när de tillämpas i tredje världen där en majoritet av invånarna då skall kategoriseras som förtryckta

Lars Henriksson: Jonna Simas ifrågasättande av Volvos emblem en drömpassning för kulturkrigarna på ytterhögern då det bekräftar kulturelitens verklighetsfrånkoppling med tramsiga låtsasproblem som tar fokus från viktigare frågor som att bekämpa massbilismen och det bilindustriella komplexet

Klaus Bernpaintner: Det importerade våldet mot kvinnor en konsekvens av maskulinitetens reträtt, feminismens begränsning av goda män gör att onda män får härja obehindrat, riktig manlighet handlar om att våga ingripa, stå upp för det rätta, sätta gränser och säga sanningen även om vi blir hatade för det

Överstelöjtnant Rachael Hoagland: Senaste amerikanska arméuniformen där grad förflyttats från kragen till bröstet utsätter kvinnor både för oönskade blickar och obekväma situationer vid befordringsceremonier, ändringen gjord med ökat skydd i åtanke får paradoxal effekt

Oscar Swartz: #metoo och #prataomdet del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse, unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet, vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader

Peter Hitchens: Det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilken är en stukad före detta stormakt med en ekonomi lika stor som Italien, föreställ er hur USA agerat om Sovjetunionen vunnit kalla kriget, slukat upp alla Nato-medlemmar in i Warszawapakten, fått Texas och Kalifornien att bilda en självständig, spansktalande nation fientlig till USA och placerat trupper längs den amerikanska gränsen

Klaus Bernpaintner: Bankers kreditexpansion och inflationsmål är led i statsunderstödd kartellbildning, liknande konkurrensfientliga samarbeten underblåsta av våldsmonopolet en definierande del av det globalistiska projektet

Kevin Karp: EU framställer det betungande Brexit-arrangemanget på Nordirland som nyckeln till Långfredagsavtalet, medan man använder det som politisk rekvisita för att tvinga tillbaka resten av Storbritannien in i EU:s regleringstvångströja, oavhängigt skadan det orsakar freden i Nordirland, driver på den senaste tidens våldsamheter och bekräftar EU:s nedlåtande likgiltighet inför brittiska intressen

Caitlin Johnstone: Västvärldens påstående att man upprätthåller sanning, rättvisa, frihet och demokrati bevisas vara nonsens och lögn av att Julian Assange tvingas till åratal av godtycklig internering och att genomlida Kafkaartad skenprocess för att han publicerat sanningen

Patrick Cockburn: Föreställningen att teknisk innovation är nyckeln till militär framgång har alltid motbevisats av verkligheten, den brittiska satsningen på en krigsmakt med färre manskap men mer högteknologiska vapen sker för att USA ska se landet som en mer attraktiv partner, men gör att det inte kommer att kunna utkämpa ett nytt Falklandskrig segerrikt

Nils Littorin: Om bostadsminister Märta Stenevi vill fortsätta driva på för invandring som utökar prekariatet borde hon flytta till ett utsatt område själv, begripligt att de som inte sympatiserar med miljöpartiets flyktingpolitik betalar för att flytta från kulturkrockar och social misär

Carolin Dahlman: EU:s fond för Coronastöd kommer binda upp Sverige fram till 2058 utan krav på motprestationer för länder som är nettobidragstagare i unionen, bestickande att bara SD och V kommer rösta emot ett förslag med oöverskådliga ekonomiska konsekvenser

Daniel Sanchez: Jaktkortsavgifter ska inte finansiera socialkonstruktivistisk förståelse av genus inom viltförvaltning, 3,2 miljoner SEK bortkastade på agendadrivande feministisk kvasivetenskap utan någon bäring utanför den relativistiska postmoderna tramsbubblan

Graham Dockery: Portlands demokratiske borgmästare Ted Wheeler minskade polisens budget med 7 miljoner USD innan han stödde stadsfullmäktiges sänkning med ytterligare 15 miljoner USD, säger nu, efter att ha förödmjukat sig själv med upprepade fruktlösa vädjanden om lugn, att allmänheten tröttnat på nio månader av kravaller och en mordfrekvens som skjuter i höjden

Margaret Ashworth: Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem, däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan

Bengt E, Skinnskatteberg: TV3:s Efterlyst visar endast mörkhyade personer med svåruttalade namn, obegripligt att denna oförblommerade rasism tillåts fortgå

Brendan O'Neill: Harry och Meghan offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey, Harry som invaderade Afghanistan kritiserar medias koloniala undertoner medan Meghan gnäller om bristen på privatliv samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg, kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neoaristokrati

Fergus Hodgson: Henry Hazlitts Economics in One Lesson är fortfarande den bästa introduktionen till ekonomi för lekmannen, detta då den ödmjukt lär ut den enskilt viktigaste läxan som motverkar de två vanligaste och största felsluten, nämligen att kräva specialbehandling baserat på egenintresse samt att endast se omedelbara effekter men bortse från sekundäreffekter

Joakim Andersen: I ett testosteronfattigt samhälle med män som saknar thumos saknas möjligheten att förstå centrala begrepp och perspektiv i europeisk idétradition och med än lägre halter påverkas kulturen negativt tills dess att det samhället bryts ned och något annat tar dess ställe

Spandrell: Det är inte en till centraliserad Twittertjänst mänskligheten behöver, utan att radikalt omforma systemet till en decentraliserad modell där personliga servrar kommunicerar och federerar det användaren och publicisten vill, personliga servern Urbit är lösningen och framtiden

Lars Anders Johansson: Polisens resurser obegränsade när det gäller att sätta dit laglydiga och skötsamma jägare, misstänksamheten och brutaliteten mot jägare intet nytt utan pågått under lång tid, myndigheten verkar agera efter populärkulturell nidbild från filmserien Jägarna

James Conca: Sverige lägger ned fungerande kärnkraft för 46 miljarder USD dyrare och oplanerbar sol- och vindkraft och rysk naturgas, Miljöpartiets irrationella kärnkraftsfobi leder till höjda koldioxidutsläpp, ingen garanti för att det kommer att finnas el att importera en kall nordisk vinterdag

Antidem: Rush Limbaugh viktig pionjär som inte kan ta oss längre men som banade väg och gjorde plats för oss, en asfaltsblomma som trängde igenom den dåtida liberala oligarkins mediemonopol med humor och sans, både Rush och den fredligt resonerade har tyvärr gått ur tiden

Helen Buyniski: New York Times varnar mot kritiskt tänkande så ens uppmärksamhet inte fångas av onda konspirationsteoretiker, uppmanar sina läsare att fortsätta hämta sina djupt hållna övertygelser från godkända källor utan att tänka för mycket på deras implikationer och inte spendera mer än 90 sekunder på faktagranskning – bland Googles toppresultat

Glenn Greenwald: Media har konsekvent torgfört falska, överdrivna och vilseledande uppgifter om stormningen av Kapitolium i syfte att felaktigt utmåla händelserna den 6 januari som ett väpnat uppror, och därmed ge dem en juridisk särställning

Christopher Ketcham: Extremhögerns memer med Hoppeanska ormen som referar till Augusto Pinochets dödspatruller och Hans-Hermann Hoppes idéer om att fysiskt avlägsna oönskade individer för att upprätthålla ett idealt samhälle bör inte ses som ett skämt utan visar på en önskan om ett faktiskt utrotningsprogram

Andrew Torba: Varje gång Gab avplattformas av en leverantör tackar jag Gud för att han skiljer agnarna från vetet då det gör oss starkare och motståndskraftigare i det långa loppet, det pågår en tyst kristen secession i USA som idag är ekonomisk och digital, men i framtiden även kan bli geografisk, fler kristna borde sluta göda fienden och flytta sin ekonomiska aktivitet till kristna företag

Arvid Uddfeldt: Dyra inredningsprylar och lyxiga kök i bakgrunden på videosamtal nya statusmarkören bland kollegor och elever, obligatorisk grå bakgrund skulle fungera som en digital skoluniform och hjälpa till att eliminera den socioekonomiska rangordningen

Jeff Deist: Trump var en harmlös förvaltare, hatet mot honom en fyraårig nationell paroxysm över ingenting, Biden och Harris kommer däremot driva igenom stora förändringar med stöd från republikanerna som nu ivrigt och med lättnad återgår till sin roll som artiga förlorare, populismen kan dock inte kväsas utan kommer till ytan igen i nya former

Agneta Tjernström Lustig: "Ekorrhjuls-avhoppare" från den vita medelklassen som flyttar ut på landet och inte längre bidrar med skatteintäkter är inga förebilder utan osolidariska välfärdssnyltare som inte bidrar till ett hållbart samhälle

Matthew Reece: Stormningen av Kapitolium var ingen statskupp då ingen plan för maktövertagande fanns, stärkte snarare än hotade katedralen men underminerade dess värdighet och kan i framtiden komma att ses som något som förebådade en verklig kontrarevolution

Göran Greider: Mjukisbyxan ett lika billigt som praktiskt plagg lämpligt till allt utom begravningar, underlättar överviktigas andning och klarar Henry David Thoreaus kriterium att kunna tas på i mörker, föraktet från kostymklädd elit bidragande faktor till Trumps seger och Kapitoliums stormning

Graham Dockery: Medan USA:s mest föraktliga journalister och tyckare jublar åt den master class i mediakontroll censuralliansen mellan demokraterna och Big Tech håller, noterar utländska aspirerande diktatorer att bygga relationer med teknikjättar är den moderna motsvarigheten till att ta kontroll över en tv-station, alltmedan titanerna i Silicon Valley själva kanske inte stannar vid amerikanska gränsen

Mitchell Baker, Mozilla: Permanent borttag av onda aktörer från sociala mediaplattformar räcker inte efter övertagandet av Kapitolium, vi behöver lösningar som startar innan obeskrivbar skada gjorts, vi måste avslöja hur och vilket innehåll som förstärks till vem, vem som betalar för annonser och vilka de är riktade mot samt slå på verktyg som förstärker röster som förmedlar fakta framför desinformation

Joakim Andersen: Stormningen av Kapitolium bör förstås som en del i konflikten mellan eliten och ett sviket och konstant motarbetat folk, vars nu demonstrerade handlingskraft kommer att trappa upp konflikten ytterligare

Per Gudmundson: Donald Trumps uppmuntran till stormningen av Kapitolium är landsförräderi och uppvigling till uppror mot statsmakten, presidenten en patetisk brottsling som drog ett mörker över världens främsta demokrati

Henrik Jonasson: Framtiden ligger i skapandet av egna klaner för överlevnad utanför staten och förberedelse för kamp och edsvuren vedergällning, partiväsen i kostym och krämarleende samt demokratiskt systemövertagande ovärdigt slöseri och ett underbyggt falskt hot

Pat Buchanan: 2020 kan bli året då USA:s imperium kollapsar under sina åtaganden när situationen på hemmaplan försvåras – situationen jämförlig med britternas i slutet av andra världskriget eller Sovjets i slutet av kalla kriget

Fnordspotting: Liberalismens ursprung som dissidentideologi förklarar dess förvandling från frihetlig världsåskådning till självgod, auktoritär och paternalistisk kryptoreligion, omvända styrkeförhållanden gör att liberalerna i den nya härskarklassen fruktar att pöbeln ska få de friheter med vilka de grep makten

Jason Whitlock: Strävan efter svarthet snarare än tro, intelligens eller frihet leder till folkets och samhällets fördärv, religion hjälpte svarta överleva slaveri, segregation och lynchningar, men har länge fått stå till sidan för den växande black pride-rörelsen som vill koppla bort svarta från uppbyggliga värderingar och knyta dem till rörelser fientliga mot kristendom och sunda värderingar

Hanzi Freinacht: Digitala tidsålderns klassanalys kan baseras på spiritualitet, prekariatet faller offer för spirituellt lurendrejeri med astrologi och kristaller, yoga-mammor är tecken på den nya borgarklassen, Ken Wilburs integrala modell för vetenskap och esoterisk kunskap tillhör den moderna tidens spirituella överklass

Tristram Hunt: Friedrich Engels socialistiska vision mer relevant för samtiden än den som formulerades av Karl Marx, förebådade vänsterns nutida fokus på jämlikhet mellan könen, kolonialismens avigsidor och hedonistiska livsstilar

Johan Romin: Aron Flam har fel gällande Nazityskland och Sverige, ett motstånd på moralisk grund hade lett till invasion och katastrof för landet där judar deporterats och Andra världskriget sannolikt förlängts

Cenneth Niklasson: Fackförbundens försök att motverka tillgång och efterfrågans effekt på byggarbetarnas löner sätts ur spel av EUs fria rörlighet och underleverantörer utan kollektivaltal, högre tillgång på billig arbetskraft skapar visserligen större efterfrågan men kan ha ett högt pris när marknaden så småningom ska reglera sig själv

Glenn Greenwald: USA:s system för val och rösträkning patetiskt primitivt, långsamt och opålitligt, nästa gång landet ämnar sprida demokrati genom våld och CIA-intriger bör det först åtgärda bjälken i sitt eget öga

Jörgen Huitfeldt: Muhammedkarikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi och djurplågeri är för oss, borde fortsatt vara lagliga men publicering olämpligt med tanke på vilket våld det tenderar att leda till

Andrew Joyce: Curtis Yarvin har fel om judiskt inflytande i katedralen, judiska etniska intressen har spelat en fundamental roll för upplysningsfilosofins atomiserande effekt på västerlandet, judar anammade inte protestantiska värderingar utan tog över den gamla elitens institutioner i USA

Asif Siddiqi: Gerard K. O’Neills vision om en mänsklighet som migrerar från jorden och bygger nya samhällen i yttre rymden förenade individer från hela det politiska spektrat, men där fanns en skillnad mellan dem som drömde om kosmopolitiska och mångkulturella rymdstäder och rymdkolonisterna som var individualister och separatister

Jonathan Lundberg: Högerextremister som boogaloo-medlemmar och libertarianer försöker med accelerationism tvinga fram ett rasbaserat inbördeskrig, terrorhotet från höger på uppgång även i Sverige

L. Ali Khan: Pakistans styrande skikt präglade av strukturer från Mogulriket och de muslimska dynastier som genonom historien invaderat landet, makthavarna utmärks därför av dyrkan av allt utländskt, frosseri och maktkamp intill döden, kampen mellan olika grupper av makthavare idag avgjord till militärens fördel, klanerna Bhutto och Sharif satta på undantag, armén kontrollerar valens utgång och Högsta domstolen

Patrik Paulov: USA-medborgaren Bilal Adbul Kareem, känd för att ge röst åt jihadisterna i syriska Idlibprovinsen, har gripits av samma jihadister, i väst höjs röster för att ”journalisten” Bilal Adbul Kareem ska friges

Sojla Sahar: Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande

Sylvi Listhaug: Statsminister Erna Solberg legitimerar den svenska typen av förortskravaller som nu kommit till Norge när hon letar ursäkter för våldet och går till attack mot islamkritiska organisationer som kritiserar beteendet, viktigt för yttrandefriheten att medborgarna känner att polisen har politikernas stöd när dessa ska skydda människor som uttrycker obekväma åsikter (norska)

Hunter Wallace: Modernitetens obskyra förenande av hyperindividualism och nedrivande av normer för att skapa en social gemenskap med förtryckta grupper kommer att vara en oupphörlig konflikt, massorna behöver mening och en känsla av gemenskap vilket endast kan uppnås med enhetlig kultur och en stabil social ordning

Andreas Magnusson: Människor med skrivsvårigheter blir Sverigedemokrater för att de är arga på invandrare som skriver bättre än de själva och politiker som säger saker de inte förstår, önskar att de slapp behöva försöka analysera komplicerad fakta och drömmer om en alternativ tidslinje utan öppenhet vilket hade satt stopp för innovationer som flygplan och internet

Ryan Landry: Amerikansk secessionsrörelse som delar upp landet i mindre entiteter utifrån traditioner, kultur och etnicitet där städer fokuserade på att fysiskt avlägsna problemgrupper skulle ge starkare lokal gemenskap vilket även skulle hindra framtida sammanslagningar

Helena Edlund: Jag upptaxeras och krävs på 214 880 kr för swish-bidrag trots tydlig deklaration om att bidragen är en gåva, staten använder skatteverket för att komma åt kritiska röster

Cissi Wallin: Föräldraskap handlar om kärlek och gränssättning och går att lösa på intuition och med hjälp av erfarna släktingar, är inte en uppgift som behöver överteoretiseras med avancerade metoder och böcker

Grön ungdom: Terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen då de inskränker människors rätt att yttra sig, vi tror på yttrandefrihet, organisationsfrihet och vår mest bärande grundpelare är de demokratiska principerna

David Strömberg: De som i Sverige fått makten och på riktigt vill skapa förändring behöver så fort som möjligt dra in skattefinansieringen av den djupa staten

Lars Wilderäng: Facebooks skattesubventionerade serverhall i Luleå exempel på nykolonialismens era där svenskarna på sin höjd kommer att få städa toaletterna åt de höga herrarna från de profiterande företagen, av Business Swedens påstådda 30 000 arbetstillfällen skapades endast 56 vaktmästartjänster, övriga experter flygs in från utanför EU samtidigt som de blåsta kommunerna planerar för nya bostäder och internationella skolor åt den utländska personalen, inte ens facken vågar bråka trots att kollektivavtal förvägras

Emanuele Lugli: Målarböcker för både vuxna och barn har en mörk sida då de är utformade för att träna målaren att hålla sig inom av andra uppsatta gränser och ramverk vilket leder till ett tamt liv med begränsad förmåga till framtidsbyggande

Läkare Nicole Saphier: Joe Biden säger alla människor i USA ska bära munskydd utomhus under de tre kommande månaderna, det finns dock inga vetenskapliga bevis för att skydd för munnen utomhus gör någon som helst nytta, de ekonomiska aspekterna för restauranger är otroliga och riskerar öka arbetslösheten än mer, vad för data ska användas när tvånget på munskydd revideras

Derek Bered: Synen att depression beror på kemisk obalans farlig då den ger bilden av att tillståndet ligger utanför den drabbades kontroll och ger mer tilltro till medicinering än psykoterapi vilket behandlar underliggande orsaker

Henry Delacroix: Vänstern bördig jord för kultmentalitet då man förlorat sin religiositet men ej spiritualitet, karismatiska ledare med enkla budskap, droganvändning och yoga fyller det identitetssökande, spirituella hål dyrkande av vetenskap inte kan ge