Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Boris Benulic: Överheten inleder slutoffensiven på kulturkriget mot manlighet, tvåsamhet och sunt föräldraskap, avgörande slaget att vänta inom tre år där slutmålet är den vite mannens oförmåga att reproducera sig

Joakim Andersen: Djurhållningen kring sekelskiftet mer omsorgsfull än städernas borgare utmålat den som, enligt Niklas Cserhalmis avhandling, förhållningssättet till djuren närmast feodalt, där hårt arbete under visst beskydd förväntades

Johan Simu: Alla till höger om Annie Lööf ser sin tid på Internet lida mot sitt slut, utfrysningen och det digitala nederlaget kommer bli totalt i och med det vakna kapitalets makt över nätet, för den minsta vedergällningen bör var man åtminstone nyttja vårt sista motståndsmedel – att diskriminera bolagen finansiellt och bojkotta dem

Joakim Andersen: Oavsett åsikt om marxism erbjuder Borotjov intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster, lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism, viktigt vapen i kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation

Lars Wilderäng: Felaktigt att tro bidrag och stimulanser du står över kommer bättre behövande till gagn, de går istället till någon som behöver det än mindre än dig, sök istället varje peng för att utmana

Vanessa Vallejo: Progressivisters fortsatta maktambitioner och vilja att totalt stöpa om världen genom söndring och skapandet av allmän osämja kommer leda till förstörelsen av historia och vetenskaperna

Fnordspotting: Att Sverige blivit rikt beror framför allt på kulturella faktorer som invandrare inte bidrar till utan bryter ner, liberalismens syn på samhället som marknad snarare än gemenskap underminerar inte bara gemenskapen utan även marknadens funktion

Alexander Bard och Viktor Widblom: Unga kvinnor som fylls av narcissism och saknar förståelse för omvärlden utgör idag det största hotet mot samhället, prinsessan på ärten har i dagens maktvakuum blivit flugornas drottning och kräver censur, tystnad och förbud mot oliktänkande, unga kvinnor lider mest av den svenske faderns död, i desperat behov av matriarker som kan leda dem

Martin Dabney: Förespråkare av tredje positionens politik beskyller felaktigt liberalism och kapitalism för att ha orsakat nihilism, degenerering och svågerkapitalism när anledningen egentligen är demokrati och socialistisk omfördelning, starkt nationalistiskt samhälle kan blomstra givet frihet och minimal stat

Svensk Handel: Skandalöst att beslutet om straffskatt på plastbärkassar fattades på data från Naturvårdsverket där fruktpåsar var medräknade, enligt de korrekta siffrorna uppfyllde Sverige redan 2017 EU:s mål för utgången av 2019 och förbrukningen har minskat varje år därefter, skatten måste rivas upp omedelbart och finansmarknadsminister Per Bolund behöver stå till svars för symbolpolitiken

Dr Bror Gårdelöf: Lustgasdestruktion på svenska sjukhus dyr och i praktiken närmast verkningslös, vården står för en halv promille av lustgasutsläppen och enda sättet att i förlossningssituation garantera att gasen destrueras är att all rumsluft går via destruktorn, orealistiskt att bygga om alla sjukhus ventilationssystem

Fredrik Haage: Språkliga kontraster när Paolo Roberto och Hans Forsberg (M) kommenterar sina sexköp, kändisens klibbiga sentimentalitet och politikerns hala abstraktioner speglar anpassning till skilda samhällsekologiska nischer

Adam George: Kinas ställning i Afrika undergrävd under pandemin genom usel kvalitet på medicinska hjälpsändningar samt rasistisk behandling av afrikaner i Kina, de traditionella metoderna Kina använt för att styra opinionen på kontinenten fungerar inte längre och för första gången kritiseras Kina öppet av afrikanska ledare

Blanche Sande: Klimatet förevändning för att göra covid-19-krisens frihetsinskränkningar permanenta, klimatauktoritära ser tillfälle att begränsa konsumtion och rörlighet och öka statlig styrning av företag

Staffan Marklund: Linda Sneckers pinsamma oförmåga att förstå logiska resonemang och aggressivt kontraproduktiva retorik tecken på braindrain inom vänstern där de intellektuella måste söka sig annorstädes

Mohamed Omar: Vänsterns reaktioner på Paolo Robertos sexköp blottlägger ett omfattande hyckleri då högt uppsatta S- och V-politiker nu åberopar högre straff för sexköp samtidigt som de ser mellan fingrarna på utlänningars gruppvåldtäkter, kvinnoförtryck och övergrepp

Julia Caesar: Den så kallade granskningen av Swebbtv som sändes av Medierna i P1 vittnar om desperationen hos MSM-journalister i allmänhet och Mediernas redaktion i synnerhet, försöket att smutskasta Swebbtv genom främst guilt by association kan möjligen avnjutas som lyteskomik, i ett normalt medieklimat skulle inslaget aldrig ha sänts på grund av sin låga kvalitet

Fnordspotting: Dagens dekadenta, själviska managerklassderiverade aristokrati bör bytas ut, lämpliga individer från alla skrån välkomna så länge de ej hyser vänstertendenser, godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer för att stävja dekadens

Trelleborgs Allehanda: I kölvattnet av SD:s vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer, Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa exempel på två nybildade vänsterpartier

Mark Oates: Sverige har unik möjlighet att undersöka nikotinets effekt på coronaviruset då man har stor mängd snusare, landet måste börja rapportera om och i vilken form patienter använder nikotin, kommer hjälpa forskningen framåt

Philip Botström (SSU) och David Ling (Grön ungdom): Om staten ska fungera som ett försäkringsbolag ska detta framför allt gälla de som betalar skatt, de som inte har betalat sin "premie" ska heller inte få någon hjälp, grundläggande att se till att svenska skattepengar inte försvinner till utlandet

Csaba Perlenberg: Malmös ekonomiska stöd till illegala migranter undergräver förutsättningarna för utvisningar och måste upphöra, under mars månad tog 199 hushåll emot sammanlagt 747 450 SEK i stöd vilket är månadshögst hittills i år och 255 361 SEK mer än motsvarande fjolårsbelopp

Saša Đorđević: Undantagslagar försvårar kampen mot kriminalitet i Serbien och får regeringen att bete sig som kriminella, när det styrande partiet skänker mat till fattiga förväntar de sig liksom maffian i Italien stöd i nästa val

Jur dr Björn Forssén: Inför en andra riksdagskammare representerad av svenska företag, organisationer och föreningar, skulle ge mindre kommunikativa distorsioner i lagstiftningsarbetet och högre rättssäkerhet, skattesatser skulle fortsatt bestämmas av folkets representanter

Charles Norman: Globalisterna har sett varje kris och krig som medel att införliva världsregering sedan första världskriget och försöket Nationernas förbund, tidigare försök ena eliter över nationsgränser misslyckats då eliterna fortsatt haft nationella intressen och förpliktelser

Karl-Olov Arnstberg: En NPC ändrar uppfattning enbart när hans förebilder i offentligheten gör det, är ej mottaglig för förnuftsresonemang, statistik eller logik, programmeringen immun även mot egna negativa erfarenheter vilket resulterar i förmåga att hantera dubbeltänk utan att uppfatta den kognitiva dissonansen, den icke spelbara karaktärens försvarsmekanism är skändningar som slutar på -ism eller -fobi

Bionic Mosquito: John Mauldins hyllningar till medveten förstörelse av världsekonomin för vanliga dödliga genom tillverkad masshysteri högst okänslig, korrupt och idiotisk, Mauldin förvirrar deflation med depression, konsument- och tillgångspriser med inflation

Norman Lewis: Brittisk media har enats i en odifferentierad auktoritär mobb som kräver tuffa och hänsynslösa åtgärder av regeringen, från begränsning av rörelsefrihet till nedstängning av ekonomin, de har därmed blivit en oumbärlig del av statens propagandaapparat och övervakning

Fnordspotting: Covid-19:s effekter på ekonomin en följd av en barnslig kultur där man inte tänker längre än till nästa månadslön eller kvartalsrapport, krisen välkommen och kan leda till framväxt av sunda företag och ett kriståligt samhälle

Nils Littorin (Malmölistan): Pandemin tydliggör skillnaden mellan den politiska eliten och övriga, hundratals miljarder SEK till banker och storföretag, 100 miljoner SEK till FN och byråkrati överordnas skyddsutrustning till personal som arbetar med sjuka eller sköra människor

Mats Jangdal: Positiv särbehandling av kvinnor utnyttjas av muslimska ledare i väst, i jämställdhetens namn oberörbara kvinnor blir redskap i strävan efter samhällsdominans för islam, smärre avsteg från religiösa doktrinen accepteras om det snabbare leder till eftersträvad position för islam

Rebecca Weidmo Uvell: Socialdemokraterna briljerar i sin paradgren att passa på att driva opinion i frågor som går förbi mediaradarn i tider av kris, lanserar ny kommission för att främja jämställda arbetsplatser, arbetsplatser som ej lever upp till jämställdshetskrav föreslås betala skadestånd, Island första land som infört lönecertifiering för arbetsplatser

Fredrik Haage: Moderaterna viker sig igen för vänsterns spelade upprördhet, byter ut inhuman bild av Ulf Kristersson i oljerock mot human Kristersson i kostym, episoden speglar större mönster av borgerlig undfallenhet som givit oss högskattestaten, Torekovkompromissen och obligatorisk public service-avgift

Marcus Follin: Svaghet välkomnar aggression, den som vill ha fred måste rusta för krig och utstråla inställning att aldrig backa om man blir attackerad, samma princip gäller mediedrev, snällhet utan styrka är bara underkastelse, lärdomar från äldre generationer som vuxit upp i etniskt homogent samhälle av begränsat värde [video]

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Privata sjukvårdsförsäkringar strider mot behovsprincipen, det finns ett begränsat antal läkare i Sverige och det är oetiskt att de som kan betala för sig kan köpa sig förbi långa vårdköer

Michael Diamant: Amishfolket skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter till amerikanska landsbygden, genom arbetskraftsintensivt företagande, höga födelsetal och ständig jakt på ny mark, gruppen har 69-dubblat sig i antal sedan 1920, väntas utgöra en miljon personer 2050

Fredrik Sjöshult: Farsartade scener i Stockholms tingsrätts säkerhetssal när rättegång försenas i två timmar då kriminalvårdarna saknar rätt passerkort, under tiden tillåts gängledarna från rivaliserande Rinkebygängen Dödspatrullen och Shottaz att inför närvarande slänga käft på hemspråk med varandra via videolänk från häkte i Danmark respektive Kumlaanstaltens högsäkerhetsavdelning Fenix, pinsamt att se domaren helt tappa kontroll över situationen när gängen tar över salen

Hans Li Engnell: Utvecklingen avseende grova brott mot barn nu så långt gången att Aftonbladets Anders Lindberg reagerat, kommentaren att de drabbade barnen inte kommer förlåta är provocerande då han är sällsynt medskyldig med ständiga felanalyser och aggressivt nedtonande av våldsutvecklingen, vi är många som aldrig förlåter det politiska och mediala etablissemanget för att de möjliggjort denna utveckling och försökt dölja dess värsta konsekvenser

Paulina Neuding: Vi har i Sverige tvingats vänja oss vid att den suddiga gränsen mellan konventionell brottslighet och barbari rutinmässigt överträds när inbrottsligor letar upp åldringar, falska städare länsar bombade hem och rånade barn förnedras och misshandlas – viktigt att vara vaksam på sådana sammanbrott och vad som driver dem, är främlingsfientlighet mot offren en delförklaring så har det offentliga Sverige en skyldighet att vara uppriktiga om gärningsmännens etniska ursprung

Angela Sämfjord, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri: Vetenskapliga underlaget närmast obefintligt för behandling av könsdysfori hos unga och försiktighet det mest ansvarsfulla, oetiskt att blunda för att diagnosen kan bli förklaringsmodell till lidande snarare än dess ursprung då klinisk erfarenhet visar omfattande psykisk ohälsa och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar i gruppen, senaste årens ökning förstås bäst som kultursjukdom på samma sätt som anorexi och apatiska flyktingbarn

Bryan Caplan: 15,8 % sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Bayes sats – kryptokommunism problem värt att ta på allvar som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh

Ronie Berggren: Bisarr dikeskörning när Sveriges Radios USA-korrespondent Fernando Arias läser USA:s konstitution och i krönika framställer den som manifestation av vit maktideologi, oansvarig skattefinansierad felaktig redogörelse av amerikansk historia, konstitutionen författningsfädernas sätt att avskaffa slaveriet oblodigt

Alexander von Schönburg: Ett dämpat Tyskland en gång känt för innovation och sin industri är fast i ett EU besatt av regleringar och välfärd, medan man med rädsla och avund ser hur ett självsäkert Storbritannien med solid ekonomi och en stark ledare i Boris Johnson rör sig mot en ljusare framtid än unionen de lämnar bakom sig

Jens Runnberg: Samtliga topparna i Transportstyrelseskandalen tillbaka på nya toppjobb där Emma Lennartssons tillträde som högsta tjänsteman på Finansdepartementet är sista pusselbiten, tydligt att Socialdemokraternas skademinimering fungerat och att Rörelsen tar hand om de sina med Anders Ygeman och Anna Johansson högst upp på valsedlarna, vi bör påminna oss om vad som inträffat och kritisera ordningen där djupt allvarliga säkerhetsbrister framställs som politiskt spel

Doug Casey: Civilisationer går under för att teknik och etik utvecklas i olika takt, moral utvecklas extremt långsamt eller inte alls medan ingenjörskonst utvecklas mycket snabbt och gör att skadliga idéer kan spridas ögonblickligen

Jan Tullberg: GAL-TAN-skalan ett bluffbegrepp som försöker påskina att etablissemangets position är libertariansk och dess motsats är auktoritär, den vertikala skalans begrepp "libertariansk" och "auktoritär" bör bytas ut mot "transformativ" och "populistisk", radio bubb.la och Ludwig von Mises-institutet två exempel på libertarianska grupper som stödjer populister framför etablissemang, endast minoritet av libertarianer stödjer transformationen, Johan Norberg och Mattias Svensson två av dessa

Magnus Oscarsson (KD): Hög tid att förstklassig åkermark skyddas istället för att bebyggas – Trafikverket fortsätter trots rapporter om bristande livsmedelssäkerhet planera motorleder över jordbruksmark, exempelvis E22-omledningen genom Blekinge där åtta kilometer ritas in över klass 10-åkermark trots att vägen endast blivit 0,5 km längre om den byggts över skogsmark och lågproducerande mark

Vicky Spratt: Mycket allvarligt att män som Laurence Fox vägrar inleda relationer med vakna vänsterkvinnor, företeelsen ett utlopp för samma reaktionära strömningar som ledde till mordet på Jo Cox och att Meghan Markle drevs ut ur Storbritannien

Richard Houck: Media målar upp bild där vita rasister anfaller svarta men underrapporterar andra rasers våld mot vita, trots att statistiken visar att svarta amerikaner attackerar vita nio gånger så ofta som motsatsen, formulerar artiklar som om användande av n-ordet rättfärdigar obegränsad våldsanvändning och bör ses som medskyldiga i resulterande brottslighet

Jeff Deist: Vänsterprofessorer inte främst en stereotyp karikatyr, statistik visar extrem vänstervridning inom höga positioner i akademin, fundera en extra gång innan du söker dig till dessa indoktrineringsanstalter

Tyler Cowen: Elizabeth Warren har den sämsta ekonomiska politik som torgförts i min livstid, förbud mot hydraulisk spräckning är dåligt för miljön, gynnar dåliga regimer i Mellanöstern och är en enorm svaghet mot Trump i rostbältet – har även usla förslag om privatkapitalbolag, jordbruk, skatter, studielån, utbildning, sjukvård och antitruståtgärder mot teknikbolag

Micah White: Efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera utan för att delta, lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden, nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential

Chris Marschall: Det var min 92-åriga mor som blev rånad och misshandlad i hemmet i Limhamn före nyår, jag kände först inte igen henne på akuten där hon låg med blödning i hjärnan och frakturer i ansiktet samt på en halskota – i hennes fall blev tilliten till människor en dödsfälla, oroväckande för samhället att den logiska utvecklingen blir att allmän omsorg och tillit försvinner

Paulina Neuding: De många sprängningarna påverkar långt fler än brottsofferstatistiken anger och präglar redan svenska barndomar, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) skriver debattartikel om att barn ska ges goda uppväxtvillkor och att uppväxten inte går i repris samtidigt som en skola på Östermalm får sätta in nya fönster i klassrummen

Fnordspotting: Frihet ett perverterat begrepp, viktigaste anledningen till att det idag ofta betecknar motsatsen av vad det innebar på 1600- och 1700-talet är sannolikt att det numer förknippas med individualismens normbryteri snarare än självvalda kollektivs möjlighet att hantera interna angelägenheter – det moderna frihetsbegreppets resultatblindhet blir som en tvångströja på Västerlandet och utgör ett av de allra största hoten mot verklig frihet

Jojje Olsson: Presstödsfinansierade Margit Richerts kritik av mig och andra fria journalister skamlig och djupt ohederlig, logisk kullerbytta att den som finansieras av många är mer sårbar än den som är beroende av en, dessutom häpnadsväckande insinuation att jag skulle vara köpt av den kinesiska regimen när jag på grund av min vägran att censurera min rapportering blivit svartlistad och vägras inresa i landet, jag fick lämna lägenhet, alla mina ägodelar, vänner och flickvän 2016, samtidigt som Richert beklagar sig över arga mejl

Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen: Istället för att ta debatten angående att klimatpolitiken röstats fram till årets slöseri så väljer Isabella Lövin att anklaga mig för alternativa fakta – utsläppsminskningar har mattats av trots mer än fördubblade anslag till miljö och klimat och i stort varje regeringssatsning på klimatområdet har kritiserats av expertmyndigheterna, så seriös diskussion vore önskvärd

Karl Hedin: Sedan 2014 har endast två av sju mål avseende grovt jaktbrott på de fem stora rovdjuren lett till fällande dom vilket inte på långa vägar ens når upp till sannolikhetskravet för skälig misstanke, tyder på att miljöåklagarna ägnar sig åt okynnesåtal sannolikt drivna av politiska förväntningar om fler åtal för grova jaktbrott

Ulla Westin: Nya läkarprogrammet genomgår radikala förändringar med krav på att varje undervisningstillfälle skall innehålla moment såsom global hälsa, mäns våld mot kvinnor, hbtq-frågor eller hållbarhetsperspektiv, det farliga experimentet vars följder vi först blir varse om tio år uppvisar en fundamentalistisk inställning till pedagogiska metoder

Caroline King: Obligatorisk och kostnadsfri "primary education" felöversätts som "grundskoleutbildning" när FN:s barnkonvention blir svensk lag

Dominic Cummings: Jag söker arbetskraft till brittiska regeringen som vill utöka prestandan och göra mig själv mindre viktig, du kan till exempel vara matematiker, mjukvaruutvecklare, ekonom eller ha någon annan relevant universitetsutbildning men du kan också vara en superbegåvad konstig typ, på grund av Brexit finns möjlighet att göra stora förändringar

Erik Lakomaa: Licenskrav på vapenmagasin ett dåligt lösningsförslag på ett påhittat problem som inte ger några ytterligare verktyg att bekämpa gängkriminella men drabbar laglydiga jägare, sportskyttar och försvaret, saknar stöd men drivs vidare

Aron Lamm: Något går om kring med Svenska kyrkan som ett lånat skinn, ärkebiskopens radikalfeministiska tal om julevangeliet som patriarkatets slut och destruktiv manlighet låter som satir, progressiva politiska budskapen har kommit att bli helt oskiljaktiga från den andliga förkunnelsen varpå religionen blivit reducerad till medel för att nå politiska och sociala mål, infiltrationen ej begränsad till Sverige

Hanif Bali: Sverigedemokraterna har blivit Sveriges största parti på grund av att verkligheten blivit så som de sa den skulle bli, Moderaterna har minskat på grund av att de inte kunnat visa de är kapabla att föra landet i rätt riktning, det två regeringsbärande partierna har inte kunnat åstadkomma ordning och reda, trygghet samt välfungerande välfärdssystem

Peter Hitchens: Konservativa är landets nya ledande vänsterparti, med sin intoleranta politiska korrekthet, fortsatta krig mot kärnfamiljen, värdelösa egalitära offentliga skolor, löfte om koldioxidneutralitet som förstör effektiv elproduktion, ökade medel till offentlig sjukvård som om dess enda problem är budgeten - Boris Johnson har med "Folkets regering" orkestrerat att Tories blivit övertaget av New Labour och räddat partiet genom att offra landet

Douglas Murray: Klyftan i Storbritannien är mellan den fula, intoleranta, huvudstadscentrerade vänstern och alla andra, efter det historiska nederlaget ropar det verklighetsfrånvända Labour fortfarande att dess radikala vänsterpolitik är otroligt populär, ignorerar valresultatet såsom efter folkomröstningen 2016 då de avfärdade allmänheten som dumma och försökte kringgå dem

Fnordspotting: Konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta gynnar dagens vinnare, kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön

Anna Hellgren: Horace Engdahl översätter intervju med Peter Handke som Aftonbladet Kultur publicerar, innehåller felöversättning där Handkes "ortodoxa och muslimska serber" blir "serbiska ortodoxa och muslimer" för att tona ned den serbnationalistiska propagandan som förnekar såväl bosniakernas existens som deras rätt till ett eget land, att ge priset till Handke sannolikt en hämndaktion från den högmodiga akademin

Curtis Yarvin: Liberala demokratiers distribuerade despotism uppstår när marknader för sanning förgiftas av makten, människors svaghet för ärelystnad och lojalitet gör att vackra lögner konkurrerar ut bistra sanningar, västerländsk civilisation fast i cykel av sanningsmarknader som konkurrerar ut intellektuella byråkratier men sedan korrumperas och blir den nya byråkratin

Carl Bildt, Pierre Schori med flera: Europeiska länder bör skyndsamt återföra IS-terrorister från fängelser i Mellanöstern, nödvändigt för att skydda terroristerna från dödsstraff och hjälpa deras barn

Anton Kasurinen: Holländske politikern Thierry Baudet, en hybrid mellan klassisk fascist och identitär, inspireras av och lånar språkbruk från Julius Evola, menar att den västerländska civilisationen står under attack av kulturmarxister anförda av George Soros, vänder sig även mot islamiseringen av de boreala länderna och säger sig vilja värna ett kristet och vitt Europa

Sacha Baron Cohen: Facebook, Twitter, Google och Youtube bör censurera hatfyllda åsikter som förintelseförnekelse och Eurabia-teorin, plattformarna används till propaganda och privata företag kan censurera så mycket de vill

Fredrik Haage: Reaktionerna på Staffanstorps reklamfilm ger inblick i mediavänsterns sagovärld, verklighetens Malmö otäckt, flyttlassen till Staffanstorp förebådar Sveriges framtid

Ulrik Bergman (M): Borlänges ekonomi går för nionde året i rad med underskott, socialbidragen har skenat till 100 miljoner, samtidigt som 90 % av studenterna på ekonomi och samhällsprogrammet på gymnasiet får underkänt i de nationella proven, på kommunfullmäktigemötena avhandlas dock endast formalia, inga konkreta åtgärder presenteras och kommunledningen framstår som handlingsförlamade baksätespassagerare

Kristin Kramer: Vi tvingas lämna Sverige då vi vill undervisa våra barn utanför skolan, Sverige ett av få länder som har skolplikt istället för läroplikt, Ydre kommun borde bana väg för att åter bevilja hemskolning och ta emot svenska skolflyktingar

Moa Berglöf: Representanter för den nya högern hävdar inget görs mot bombdåd och dödsskjutningar förutom de själva, men antalet bombdåd har halverats sedan 2017 samtidigt som antalet skadade, skjutna och dödade minskat, media rapporterar rikligt om problemen

Christian Sonesson: Familjer från Malmö, Lund och Helsingborg lämnar för att bosätta sig i de mer välskötta kommunerna, det är dyrt att leva i större städer samtidigt som otryggheten och den faktiska risken att utsättas för brott ökar, våldet i Malmö är inte begränsat till utsatta områden, begripligt att människor lämnar till kommuner som erbjuder större trygghet, välfungerande skolor och lägre skatter

Thoralf Alfsson: Sverigedemokraternas hat mot alternativmedia en farlig strategi, öppnar dörren för ett konservativt parti, positionsförändring i frågor som abort, samvetsfrihet och homoadoptioner kan ge ett parti som Alternativ för Sverige 4-5 procent av väljarna

Ray Dalio: Nuvarande ekonomiska system är ohållbart och jag tror världen närmar sig ett stort paradigmskifte, pengar är i dag gratis tillgängliga i överflöd för dem med pengar och kreditvärdighet samtidigt som de är otillgängliga för dem utan pengar och kreditvärdighet, klyftorna accelereras dessutom ytterligare av den tekniska utvecklingen

Stefan Ingves: Riksdagen behöver besluta om e-krona för att framtidssäkra den svenska kronan, pengarna i plånboken ges ut av staten men pengarna på kortet ges ut av affärsbanken, riksdagen behöver därför modernisera lagen så den passar en digital tid då de säkraste pengarna är de som är direkt utgivna av staten

Erik Lakomaa: Regeringen föreslår för tredje gången att kräva licens för vapenmagasin, har nu slutat felaktigt skylla på EU:s vapendirektiv utan ljuger om att polisen inte kan beslagta kriminellas magasin, reglering försvåras av att ett magasin kanske inte ens går att definiera och både brotts- och rättegångsbalken tillåter redan att föremål som kan befaras att komma till brottslig användning tas i beslag och förverkas

Curtis Yarvin: Alla revolutioner grundas i en estetisk vision vars kraft är det rådande systemet övermäktig, Bronze Age Pervert är jämte Houellebecq den första stora författare som i vår tid förstår och utforskar det tidlösa perspektiv som är nödvändigt för att spräcka Overtonbubblan

Klaus Bernpaintner: Samverkan mellan det offentliga och privata ofta sämre än renodlad verksamhet på grund av vitt skilda incitamentsstrukturer, offentliga upphandlingar vinns av den som lovar mest till lägst pris oavsett rimlighet, långa löptider möjliggör vinstuttag trots underprestation medan samma misstag snabbt straffat sig eller aldrig ens uppkommit inom privat sektor

Magda Gad: Bashar al-Assad kommer att segra i kriget i Syrien och är den ende som kan skapa fred, hantera IS-terroristerna och säkra gränserna, vida bättre än av Sverige finansierad shariapolis

Professor Mikael Landén: Ökningen av könsdysfori med 2300 % senaste årtiondet kan vara följd av kulturell psykologisk smitta, man kan inte både kalla det normalvariation och förespråka irreversibla ingrepp, de stora kunskapsluckorna och de irreversibla åtgärderna gör att behandlingen kanske borde ske inom ramen för kliniska studier

Martin Eriksson (Moderata studenter): Gratis simundervisning för sårbara gruppen barn blott ett exempel på hur socialismen sprider sitt budskap, är renodlad populism och ej äkta givmidlighet, samhället borde i stället satsa på att stärka familjernas ekonomi så att de får råd att köpa egna simlektioner utan att vara beroende av allmosor från det allmänna

Peter Santesson: De källor Gellert Tamas åberopar visar tydligt det förekom manipulation i samband med de så kallade apatiska flyktingbarnen, anmärkningsvärt att SVT:s utgivare sluter upp bakom Tamas när han hävdar så ej är fallet

Fnordspotting: Prideparad och menskonst i Sölvesborg, statyer av damfotbollsspelare och Seher Yilmaz roll som Sverigespeglare på SVT inte uttryck för rebellisk kärlek utan maktens hat och vilja att förnedra folk med fel åsikter

David Winder: Brittiska parlamentets Benn Act menad att stoppa Brexit utan avtal bryter mot EU-lag och artikel 50, vilka säger Storbritannien måste lämna den 31 oktober med eller utan avtal, vilket betyder Boris Johnson kan leda landet ut med stöd av EU-lag och samtidigt exponera hur parlamentets suveränitet undergrävts av EU-medlemskapet

Curtis Yarvin: Moderna västerländska samhällssystem lika orwellianska som sina totalitära arvfiender, upprätthåller kontroll genom att ha flera godkända berättelser istället för bara en, när externa berättelser får fotfäste smälter officiella berättelser samman och förvandlar systemet till en ordning som bygger på endast en berättelse vilket ökar behovet av hård repression

Anna Dahlberg: Brukarimport nytt fenomen, assistansbolag hittar utländsk familj med funktionshindrat barn, anställer förälder som sedan ansöker om familjeåterförening, varpå familjen ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan och föräldern kan arbeta som anhörigassistent åt sitt eget barn, möjliggjordes av alliansens två dummaste reformer om LSS och extremt generös arbetskraftsinvandring

Fnordspotting: Typisk arbetskraftsinvandring medför externalitet i form av högre konsumtion än inbetalning av skattemedel, särskilt om arbetslös familj anhöriginvandrar, gynnar dock arbetsgivare som glatt propagerar för status quo, undantagsfall som kallas kompetensutvisningar legitimerar arbetskraftsinvandringen i stort och kritiker blir nyttiga idioter

Läkare utan vänster: Moderaternas förslag att förstatliga sjukvården kontraproduktivt, bättre att ge regioner och näringsidkare friare tyglar att diversifiera sig och ge deras invånare den vård just de önskar

Paul Adams: Sexuella revolutionens efterföljande samtal under 90-talet dominerades av att alla familjestrukturer var lika bra samtidigt som att äktenskapet inom läroböckerna beskrevs som patologiskt snarare än optimal miljö för barnuppfostran, frågor som faderlöshet och att växa upp i icke-traditionella familjestrukturer kärnan i nästan alla sociala problem som socialarbetare tar upp, barnens behov underordnades de vuxnas intressen

Aktivist i Winchester, Massachussetts, skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women", invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt men väljer att polisanmäla för säkerhets skull

Örjan Strandberg: Statlig omfördelning av miljardbelopp till vad okunniga politiker felaktigt kallar innovation medför att individuella uppfinnare riskerar att försvinna, akademiska sfären inte den huvudsakliga miljö där innovation uppstår – forskare ej samma sak som uppfinnare

Joakim Andersen: Vita liberaler har på historiskt kort tid radikaliserats, bytt ut hela sin världsbild och gått in i ett hysteriskt kollektivt tillstånd, oklar orsak till händelsen som på allvar verkar tagit fart runt 2013-2014, Matthew Yglesias begrepp The Great Awokening högst passande att beskriva fenomenet

John Nolte: Dave Chappelle en underhållande yttrandefrihetskämpe som belyser skillnaden mellan den samhällsklass man får skämta om och eliten, vägrar dra förväntade Trumpskämt och påpekar alfabetsmänniskornas tunnhudade fascism i närmast perfekt stå-upp-föreställning

Gregory Wrightstone: Den troligtvis mest delade bilden av bränderna i Amazonas saknades NASA:s undertext som förklarade att brandaktiviteten i området har legat nära genomsnittet de senaste 15 åren, bevisat att satellitdatan i vissa fall räknat samma brand flera gånger, falsk information innebär missriktad energi varpå tillit till media och officiella institutioner undergrävs

Helena Edlund: Sverige liknar Afghanistan mer för var dag som går, könssegregering där kvinnor inte kan eller vill vistas utomhus kommer inom 10-20 år vara lika självklart som i Afghanistan när demografi och bortglömda minnen av frihet gjort sitt