Opinion | bubb.la

Opinion

Opinion

Lars Wilderäng: Vindkraftverk bör rivningsbeskattas och fonderas likt kärnkraften beskattas för avveckling och slutförvar för att undvika övergivna verk runt om i landskapet, om vindkraftsbolag förklarar konkurs står markägaren ansvarig för framtida rivning

Gustav Österman: Svenska nationalisters hat för fosterlandet tydlig när dessa önskar rysk invasion och gör sig lustiga över kvinnliga soldater som är beredda att skydda landet med sina liv, de sanna Sverigevännerna går ihop och ger militären sitt stöd i dessa tunga tider

Niklas Dougherty: Livsmedelsverket sprider otidsenliga, livsfarliga och kontraproduktiva kostråd för god hälsa genom bland annat sin kompromiss om fokus på klimat och miljö, fast i föreställning om att antal kalorier orsak till fetma och sjukdom, bortser från hur ämnesomsättning och hur fettbildning fungerar

Jon Karlung: Systemet för subvention av serverhallar riggat för att gynna utländska jättar, kräver att man äger utrustningen och förbrukar minst 100 kW, jättarna har fått 1,25 miljarder SEK i subventioner senaste fem åren, betalar knappt någon skatt i Sverige och skapar knappt några jobb, Microsofts, Facebooks och Amazons hallar förbrukar hela Forsmarks effekt samtidigt som svenskar lider av höga elpriser och importerar polsk kolkraft

Peter Hitchens: Precis som röda fanatiker anser gröna fanatiker att de är för goda och nobla för att kunna ha fel, men precis som Sovjetunionen kommer Storbritannien bli kallare och mörkare när effektiv kärn- och kolkraft nedmonteras och landet görs hopplöst beroende av dyr icke-grön gas och till hösten kommer alla betala dyrt för att upprätthålla dogmatisk galenskap införd av maktelit besatt av grön fanatism

Tarik Cyril Amar: Carl Bildt representerar västs nya kalla kriget-hökar med sitt demagogiska inlägg rörande Ukraina, Ryssland och väst, han är slarvig, selektiv och partisk vad gäller fakta och hans huvudmål tycks vara att mobilisera och vinna poäng, han slåss på den ideologiska arenan för västs självgoda tolkningsföreträde av världen efter kalla kriget

Nämndemännens Riksförbund ordförande Stefan Blomquist: Orättvist att JO och riksdagsledamöternas löner höjs men våra stått still sedan 2007, 500 SEK bruttoersättning för en heldags tjänstgöring orimlig och riskerar leda till brist på kompetenta nämndemän

Rebecca Weidmo Uvell: Socialdemokraternas överenskommelse med Amineh Kakabaveh om stöd till kommunistiska YPG i utbyte mot att stötta Magdalena Andersson som statsminister infrias nu då bidragen höjs till 376 miljoner USD fram till 2023, följer etablerat socialdemokratiskt mönster likt miljardstödet till terrorklassade Hamas

Mark Manson: Självhjälps-junkies fastnar i fälla där man hela tiden söker nya verktyg för att optimera sitt välmående vilket i längden bara skapar mer ångest, självhjälp bör ses som starten i ett utförsåk där metoderna ger fart och sedan lämnas utan eftertanke

Joel Lim: Privat välgörenhet överlägsen statlig på alla vis, statliga hjälpinsatser mot fattigdom är byråkratiska, ensida och gör folk beroende av systemet medan privata hjälporganisationer är effektiva, situationsanpassade och skapar möten mellan den som hjälper och hjälps vilket skapar incitament att ta sig ur situationen då man ser hjälpen som en gåva snarare än en rättighet

Adam Cwejman: Sverige kan i många frågor indelas i en styrande elit och ett folkflertal, där eliten ser demokrati och åsiktspluralism som ett hot mot vad de själva betecknar som demokratiska värden

Klaus Bernpaintner: Det ansvar rösträtten innebär kräver förmåga till analys och långsiktigt tänkande bara några få procent av befolkningen är kapabla till, ännu mer komplicerat på Sverige-, EU- eller världsnivå, men på bynivå skulle felaktiga beslut straffa sig fort nog att man kan lära sig av dem, problemet löstes tidigare även genom att rösträtten viktades eller begränsades till jordägare, män som gjort värnplikt och hederliga människor

Klas Eklund: Daniel Suhonen bygger genom Reformisterna och Katalys en ny vänsterfalang med en intellektuell kaliber som inte funnits inom S sedan kanslihushögerns dagar på 80-talet, partiledningen bör besvara utmaningen genom att höja sin egen intellektuella nivå

Saga Sievert: Gangsterrap urspårad och samhällsskadlig, bör förbjudas liksom de kanaler som spelar den, media som skriver positivt om förortsrappare bör bötfällas

Mohamed Omar: Einár del av ett fenomen där svenskhet och vithet förlöjligas och utmålas som onda, korrekt svenska och akademiska bedrifter hånas medan motsatsen hyllas

Timbros miljö- och klimatansvariga Ellen Gustafsson: Moderaternas förslag om sänkt drivmedelskatt med 1 SEK per liter dåligt då höga skatter effektivt sänker utsläppen, kan öka utsläppen med en halv procent, sänk i stället skatten på el eller arbete

Svenska tornedalingars riksförbund och Svenska kväner: Vi kräver svar från Näringsdepartementet varför tornedalingar, kväner och lantalaiset fortsatt åsidosätts vid översynen av rennäringslagen, varför svenska staten kränker vår nationella minoritet samtidigt som den utreder historiska kränkningar av densamma samt hur regeringen motiverar detta brott mot den ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter [pdf]

Joakim Andersen: Althögerns marginalisering delvis en följd av den repression dess framgång ledde till, positiva spår i rörelsen har dock utvecklats vidare i nya former

Boris Benulic: Colin Powell som medvetet ljög inför FN för att samla stöd till angreppet på Irak omnämns i svenska medier som en man med stor integritet och Abba-fäbless snarare än som mordisk praktröv utan ryggrad, återkommande hänvisningar till hans arbete för svarta lika sinnessvaga som motsvarande hyllningar av massmordsorganisatören Madeleine Albrights insats för kvinnor

Sven Valerio: Pågående vindkraftutbyggnad i Sverige enorm, 4528 kraftverk driftsatta, 2987 beviljade, 3678 under handläggning, skövlingen av landskapets konturer tar ifrån oss det sista av vår natur

William Deresiewicz: Geniet David Graeber angrep i sitt sista verk alla de vanliga föreställningarna om mänsklighetens historia som en vandring mot ett allt högre tillstånd av civilisation, hävdade istället att vi lämnat guldåldern bakom oss, att människan inte varit ett passivt offer för materiella förhållanden och att jägar-samlarsamhällen var mycket mer komplexa än vi tillåter oss förstå, att likställa materiell rikedom med att man är bättre har varit ett sätt att bemöta urbefolkningars ursprungliga kritik av bristerna i det västerländska samhället

Owen Hatherley: Nutida global byggnadskonst i metropolerna resultatet av lång ömsesidig inspiration mellan amerikanska och sovjetiska imperiebyggen, ryska arkitekter påverkades av New Yorks skyline på 1910-talet eller av gigantiska sädessilos i mellanvästern, amerikanska och europeiska arkitekter kom därefter att påverkas av den futuristiska modernism som legat latent i Sovjet men aldrig utvecklats och skapade nutidsmodernismens skyskrapor i glas och stål

Elizabeth Reese: Medveten marginalisering i USA av de stamlagar som enligt fördrag gäller i indianreservat, i juridikstudierna får man lära sig att det bara finns federala och delstatliga lagar, och beslut som berör stammarnas självstyre, hälsa och välfärd avgörs ensidigt av federala domstolar

Pratinav Anil: Den zoroastriska familjen Tata har ständigt lierat sig med dem som haft makten i Indien, deras handel under 1800-talet med opium och bomull har därför i dag utvecklats till ett världsomspännande imperium som producerar allt från salt till stål, bilar, energi och tjänster, förutsättningen har alltid varit statens beskydd genom krediter, tullar och om så behövs våld

Susanne Bejerot: Drevet mot Nils Bejerot som ansvarig för den höga svenska narkotikadödligheten visar på okunskap om hans verkliga ståndpunkter, han ville värna samhällets svaga och ansåg att det behövdes ett yttre tvång för att motverka drogsuget samt att narkomani inte var en sjukdom utan en konstgjort framkallad drift som kunde få epidemisk spridning bland psykiskt instabila och impulsstyrda personer i områden med god tillgång på droger och bristande social kontroll

Gert Helgesson: Arbetsgrupp på Karolinska institutet som jag varit ordförande för föreslår att lokaler och vägar döpta efter enskilda forskare byter namn och att byster och porträtt över enskilda forskare tas bort, medan porträtt över rektorer undantas då vi anser att dessa hyllar institutionen snarare än individen, vår arbetsgruppen ska nu överväga huruvida institutets anatomiska samlingar ska behållas, frågan fick nytt liv sedan aktivister utnyttjat Black Lives Matter-drevet för att kritisera far och son Retzius arbete inom rasforskning

Vox Day: Högre andel kvinnor med universitetsutbildning minskar poolen män de kan acceptera att bilda familj med, disputerade manliga vd:ar kan gifta sig med yogainstruktörer medan arbetslösa kvinnor med låtsasutbildningar rynkar på näsan åt outbildade män om de så äger ett företag eller en hel kedja, oerhört dysgeniskt då hälften av de smartaste kvinnorna lämnar genpoolen

Sean Gabb: Boris Johnsons brutna avtal med Frankrike och verklighetsfrånvända allians mot Kina utan handelsavtal i utbyte visar att man alltid måste få betalning i förskott när man gör USA tjänster, för en utrikespolitik i brittiska intressen bör vi dra oss ur alla militärallianser med USA, kasta ut deras soldater från vårt territorium, publicera all diplomatisk och militär korrespondens med dem sedan 1936 och teckna handelsavtal med Kina och Ryssland

Rebecca Weidmo Uvell: Utlandsfödda utgör 20% av befolkningen men 31% av 2020 års garantipensionsubetalningar om totalt 14 miljarder SEK då undantag från arbetskravet gjorts för asylmigranter, utbetalningarna sedan 2010 upp 450% för afghaner och 500% för eritreaner, Pensionsmyndigheten beräknar att kostnaden för utlandsfödda i pensionssystemet kommer uppgå till 70 miljarder SEK år 2060

Johan Lenner: Hantverksöl har rört sig från att fokusera på bra råvaror och hur långt man kan ta dem till att se hur man kan producera en öl utan att den smakar öl med hjälp av aromer, sötma och stora mängder frukt, trenden trots allt inte fullständigt negativ då den kan ha öppnat upp intresse för hantverksöl till en bredare publik

Rebecca Weidmo Uvell: Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020, år 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda medan siffran 2020 var 40%, varje barn ärver saker från sina syskon vilket gör det billigare för varje barn, det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet, ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar

Kyösti Tarvainen: Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring, IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder, utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken

Fria Tider: Kontrajihadismen kontraproduktiv då den ignorerar de massiva problem icke-muslimsk invandring leder till, nordafrikaners och västasiaters låga intelligens, bristande impulskontroll och aggressivitet oberoende av religion, eliten fullt kapabel att förstöra Väst även utan Islam, varför deras motståndare bör fokusera på rätt fiende

Liel Leibovitz: Under de trettio år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter

Malcom Kyeyune: Managerklassen har helt tappat förmågan att styra, allting de rör vid blir 10 gånger dyrare och 100 gånger mer dysfunktionellt, uttåget ur Afghanistan ytterligare ett i raden av exempel på hur deras flagranta inkompetens i sig självt är ett motbevis för den meritokrati de säger sig företräda, har därmed tappat sin legitimitet vilket förebådar managerväldets stundande kollaps

Fnordspotting: Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism

Jesper Bleeke: Socialdemokraten Joel Stades ovanliga uppriktighet på Twitter gör tydligt att vänsterns uppriktiga och enda agenda är inskränkandet av äganderätten och egendom då det är deras universallösning

Branko Milanovic: Trotskij var en briljant intellektuell men en oduglig ledare när han inte längre var nummer två efter sin idol Lenin, hans ovilja att ta och använda makten har ingjutit defaitism i vänstern och förvandlat trotskismen till en cappuccinodrickande skönkonverserande dejtingtjänst

Samuel Ramani: Rysslands ökade engagemang i Afghanistan beror på oro för islamistisk infiltration i södra Centralasien och IS tillväxt i Afghanistan, samtidigt tar Putin chansen att utnyttja instabiliteten i Afghanistan för att konsolidera sin hegemoni i Centralasien, det understödjer också Rysslands strävan att förstärka positionen som stormakt efter insatserna i Syrien, Libyen och södra Kaukasus

Irland trotskismens sista fäste i Europa, unik ställning genom flera ledamöter i parlamentet sedan 2011, som mest har trotskistiska valkoalitioner erövrat sex platser, fenomenets förklaring valsystemets låga trösklar samt jordnära politik och färgstarka representanter som driver frågor som kamp mot höjda avgifter för vatten och sophämtning

Matt Ridley: Världen har fler träd än för 35 år sedan och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike, den globala befolkningen har fördubblats på 50 år medan mängden jordbruksmark förblivit konstant, när befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas, när människan tar ett steg tillbaka så återhämtar sig förvisso naturen, men förvildning gynnar inte alla arter, verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper

Johan Hakelius: OS-rapporteringen fokuserad på samhällets neuroser, narcissismer och moralismer, där sporten blir en bisats, om sport och politik inte längre får vara åtskilda kan den senare göras roligare genom att kräva fysiska prestationer av alla som vill uttala sig politiskt

John Gray: Ryssland och Kina bär vidare den västerländska idétraditionen medan den förtrycks i ett allt svagare och mer illiberalt Väst, Xi Jinping undviker Thukydidesfällan och tillämpar Carl Schmitts tankar om ett homogent folk för att hantera uigurerna, Ryssland en i jämförelse svag stat, men våldsam när den vill och leninistisk i sin kärna, hotet mot väst inte så externt som man föreställer sig

Krishnan Rohit: Äldre tiders patronage av genier var enastående effektivt och har få motsvarigheter i den moderna världen som domineras av riskaverta kommittéer och missförstånd om genialitetens natur, initiativ som Thiel Fellowship och MacArthur Fellows Program bör skalas upp hundrafalt

Graham Dockery: EU-rapport försöker avkoda extremhögerns memer som de befarar kan leda till rasistiskt massvåld, menar att man inte ska spela högern i händerna med skandaliserande och ilskna reaktioner men gör själva exakt detta genom att rekommendera demokratisk intervenering i memkriget medelst influencers och progressiva grupper

Robert Mathiasson: Svenska EU-medlemskapet var en blåsning redan från start, gick från icke-fråga till inlämnad ansökan om medlemskap på ett halvår, i efterföljande folkomröstning stod i princip all media på ja sidan, där Aftonbladet publicerade till 100% EU-positiva debattinlägg, trots detta och att ja-kampanjen hade 1 miljard i kampanjkassa mot nejsidans 50 miljoner lyckades etablissemanget ändå bara få en knapp majoritet, 52,3 %

Paul A. Nuttall: Viktor Orbáns folkomröstning med 5 frågor om HBTQ-lagen är ett modigt drag, om han vinner kan det betyda slutet för Ungerns EU-medlemskap och om han förlorar är det slutet för honom som premiärminister, EU ogillar folkomröstningar då de ogillar att lämna något åt slumpen, men kommer nu låta den handla om Ungerns medlemskap, förvissad om att det kommer skrämma folk till att rösta mot Orbáns förslag

Dan Forslund: En riktig man är någon andra kan skylla på och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock, män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara ressentimentdrivna människor till lags

Joakim Andersen: IKEA-normen med relationen svart man-vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män, symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning

Lars Wilderäng: USA:s tillbakadragande från Afghanistan kommer medföra att ytterligare afghaner söker sig till Sverige och att Migrationsverket kommer dela ut permanenta uppehållstillstånd till de som redan befinner sig i landet

Hank Oslo: Att försöka stoppa regeringens inskränkningar av vapenlagar genom att påtala att man överskrider sin auktoritet en återvändsgränd, behövs guvernörer som tydligt talar om vad en milis innebär och hur den ska få vara beväpnad då det är tydligt i andra tillägget att dessa ska få bära vapen

Klaus Bernpaintner: El Salvadors införande av Bitcoin som legalt betalningsmedel innebär i praktiken att ge den globala centralbankskartellen fingret, vilket brukar korrelera med olyckor, ond bråd död, demokratiaktivism och världssamfundets ingripande för främjande av flickors skolgång

Brett och Kate McKay: Tonårstidens försök att bli omtyckt, passa in och ägna sig åt upproriska upptåg är även kärnan i sociala medier, traditionellt intåg till vuxendom där denna energi istället läggs på produktivitet fördröjs och riskerar att helt förhindras om människor fortsätter använda plattformarna

Mikael Jalving: Önskan om mångkulturalism har resulterat i mer etnonationalism och aktiv separation mellan folkgrupper, globalistiska wokerörelsen är elitens sista dödsryckningar innan tribalismen tar över, såväl i städer som på landsbygden (danska)

Gunnar Hökmark: Vitrysslands kapning av plan som passerade landets luftrum för att fängsla inhemsk dissident skulle inte skett utan Putins godkännande, åtgärder bör inte riktas endast mot Vitryssland utan även mot Ryssland

Brett Stevens: Problemet med memen 13/52 där förhållandet representerar att USA:s befolkning är 13% svart och står för 52% av våldsbrotten är att det felaktigt riktar kritik mot svarta istället för den verkliga orsaken som är demokrati och iver för jämställdhet

Birgitta Sparf: Utanförskapsområden ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration, kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem

Johan Eklund: Nära 2/3 av Sveriges invånare i arbetsför ålder med ursprung i MENA icke självförsörjande, ekonomiskt och politiskt haveri att 700 000 utrikesfödda inte förtjänar sitt uppehälle

Michael T Klare: Övergång till förnyelsebara energikällor i världen ökar bruket av kobolt, koppar, litium, nickel och sällsynta jordartsmetaller, begränsad tillgång kan skärpa motsättningar mellan världens stormakter och handelsblock, förstärks ytterligare om fler elbilar tas i drift eftersom tillverkningen av en elbil kräver sex gånger så mycket sällsynta metaller som en bränsledriven bil

Johan Simu: Den demografiska förändringen av Sverige den enda intressanta politiska frågan, svenska statens folkutbytespolitik mer radikal än Stalins tvångsförflyttningar av ryssar till baltstaterna då dessa som mest nådde upp till 30% av befolkningen, Raspail och Rothbard varnade oss redan på 90-talet, men liberaler och libertarianer har fortsatt älta icke-frågor samtidigt som vår 1000-åriga kultur är på väg att raderas

Matthew Crawford: När vetenskap upphöjs till samhällsbärande auktoritet förvrängs den till en scientistisk religion, storskalig manipuiation blir nödvändig för att forcera allmänna uppfattningar att konformera med påbjudna tolkningar av vetenskapliga rön, resultatet en instabil regim som provocerar fram allt starkare och mer rabiata motreaktioner

Anna Dahlberg: Borgerligheten kan delas upp i principliberaler och utfallsliberaler, där de förra ägnar sig åt ideologisk positionering och de senare har en mer pragmatisk syn på verkligheten, principliberalerna har fortsatt moraliskt hög svansföring trots att de förlorat varje strid mot verkligheten de senaste tio åren

Sebastian Rushworth: Antidepressiva SSRI-preparat ges ofta som första insats vid depression men ger inte märkbart bättre effekt än placebo, 1 av 170 användare drabbas även av biverkningar som i vissa fall leder till dödsfall eller permanenta skador

Sarah Ditum: Att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solopsism, konstens syfte är att underhålla även när den skapar känslor av obehag

Gavin Haynes: Kritisk rasteori och andra intersektionella idéströmningar har liten inverkan på samhället när de appliceras på rika västländer, men katastrofala resultat när de tillämpas i tredje världen där en majoritet av invånarna då skall kategoriseras som förtryckta

Lars Henriksson: Jonna Simas ifrågasättande av Volvos emblem en drömpassning för kulturkrigarna på ytterhögern då det bekräftar kulturelitens verklighetsfrånkoppling med tramsiga låtsasproblem som tar fokus från viktigare frågor som att bekämpa massbilismen och det bilindustriella komplexet

Klaus Bernpaintner: Det importerade våldet mot kvinnor en konsekvens av maskulinitetens reträtt, feminismens begränsning av goda män gör att onda män får härja obehindrat, riktig manlighet handlar om att våga ingripa, stå upp för det rätta, sätta gränser och säga sanningen även om vi blir hatade för det

Överstelöjtnant Rachael Hoagland: Senaste amerikanska arméuniformen där grad förflyttats från kragen till bröstet utsätter kvinnor både för oönskade blickar och obekväma situationer vid befordringsceremonier, ändringen gjord med ökat skydd i åtanke får paradoxal effekt

Oscar Swartz: #metoo och #prataomdet del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse, unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet, vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader

Peter Hitchens: Det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilken är en stukad före detta stormakt med en ekonomi lika stor som Italien, föreställ er hur USA agerat om Sovjetunionen vunnit kalla kriget, slukat upp alla Nato-medlemmar in i Warszawapakten, fått Texas och Kalifornien att bilda en självständig, spansktalande nation fientlig till USA och placerat trupper längs den amerikanska gränsen

Klaus Bernpaintner: Bankers kreditexpansion och inflationsmål är led i statsunderstödd kartellbildning, liknande konkurrensfientliga samarbeten underblåsta av våldsmonopolet en definierande del av det globalistiska projektet

Kevin Karp: EU framställer det betungande Brexit-arrangemanget på Nordirland som nyckeln till Långfredagsavtalet, medan man använder det som politisk rekvisita för att tvinga tillbaka resten av Storbritannien in i EU:s regleringstvångströja, oavhängigt skadan det orsakar freden i Nordirland, driver på den senaste tidens våldsamheter och bekräftar EU:s nedlåtande likgiltighet inför brittiska intressen

Caitlin Johnstone: Västvärldens påstående att man upprätthåller sanning, rättvisa, frihet och demokrati bevisas vara nonsens och lögn av att Julian Assange tvingas till åratal av godtycklig internering och att genomlida Kafkaartad skenprocess för att han publicerat sanningen

Patrick Cockburn: Föreställningen att teknisk innovation är nyckeln till militär framgång har alltid motbevisats av verkligheten, den brittiska satsningen på en krigsmakt med färre manskap men mer högteknologiska vapen sker för att USA ska se landet som en mer attraktiv partner, men gör att det inte kommer att kunna utkämpa ett nytt Falklandskrig segerrikt

Nils Littorin: Om bostadsminister Märta Stenevi vill fortsätta driva på för invandring som utökar prekariatet borde hon flytta till ett utsatt område själv, begripligt att de som inte sympatiserar med miljöpartiets flyktingpolitik betalar för att flytta från kulturkrockar och social misär

Carolin Dahlman: EU:s fond för Coronastöd kommer binda upp Sverige fram till 2058 utan krav på motprestationer för länder som är nettobidragstagare i unionen, bestickande att bara SD och V kommer rösta emot ett förslag med oöverskådliga ekonomiska konsekvenser

Daniel Sanchez: Jaktkortsavgifter ska inte finansiera socialkonstruktivistisk förståelse av genus inom viltförvaltning, 3,2 miljoner SEK bortkastade på agendadrivande feministisk kvasivetenskap utan någon bäring utanför den relativistiska postmoderna tramsbubblan

Graham Dockery: Portlands demokratiske borgmästare Ted Wheeler minskade polisens budget med 7 miljoner USD innan han stödde stadsfullmäktiges sänkning med ytterligare 15 miljoner USD, säger nu, efter att ha förödmjukat sig själv med upprepade fruktlösa vädjanden om lugn, att allmänheten tröttnat på nio månader av kravaller och en mordfrekvens som skjuter i höjden

Margaret Ashworth: Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem, däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan

Bengt E, Skinnskatteberg: TV3:s Efterlyst visar endast mörkhyade personer med svåruttalade namn, obegripligt att denna oförblommerade rasism tillåts fortgå

Brendan O'Neill: Harry och Meghan offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey, Harry som invaderade Afghanistan kritiserar medias koloniala undertoner medan Meghan gnäller om bristen på privatliv samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg, kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neoaristokrati

Fergus Hodgson: Henry Hazlitts Economics in One Lesson är fortfarande den bästa introduktionen till ekonomi för lekmannen, detta då den ödmjukt lär ut den enskilt viktigaste läxan som motverkar de två vanligaste och största felsluten, nämligen att kräva specialbehandling baserat på egenintresse samt att endast se omedelbara effekter men bortse från sekundäreffekter

Joakim Andersen: I ett testosteronfattigt samhälle med män som saknar thumos saknas möjligheten att förstå centrala begrepp och perspektiv i europeisk idétradition och med än lägre halter påverkas kulturen negativt tills dess att det samhället bryts ned och något annat tar dess ställe

Spandrell: Det är inte en till centraliserad Twittertjänst mänskligheten behöver, utan att radikalt omforma systemet till en decentraliserad modell där personliga servrar kommunicerar och federerar det användaren och publicisten vill, personliga servern Urbit är lösningen och framtiden

Lars Anders Johansson: Polisens resurser obegränsade när det gäller att sätta dit laglydiga och skötsamma jägare, misstänksamheten och brutaliteten mot jägare intet nytt utan pågått under lång tid, myndigheten verkar agera efter populärkulturell nidbild från filmserien Jägarna

James Conca: Sverige lägger ned fungerande kärnkraft för 46 miljarder USD dyrare och oplanerbar sol- och vindkraft och rysk naturgas, Miljöpartiets irrationella kärnkraftsfobi leder till höjda koldioxidutsläpp, ingen garanti för att det kommer att finnas el att importera en kall nordisk vinterdag

Antidem: Rush Limbaugh viktig pionjär som inte kan ta oss längre men som banade väg och gjorde plats för oss, en asfaltsblomma som trängde igenom den dåtida liberala oligarkins mediemonopol med humor och sans, både Rush och den fredligt resonerade har tyvärr gått ur tiden

Helen Buyniski: New York Times varnar mot kritiskt tänkande så ens uppmärksamhet inte fångas av onda konspirationsteoretiker, uppmanar sina läsare att fortsätta hämta sina djupt hållna övertygelser från godkända källor utan att tänka för mycket på deras implikationer och inte spendera mer än 90 sekunder på faktagranskning – bland Googles toppresultat

Glenn Greenwald: Media har konsekvent torgfört falska, överdrivna och vilseledande uppgifter om stormningen av Kapitolium i syfte att felaktigt utmåla händelserna den 6 januari som ett väpnat uppror, och därmed ge dem en juridisk särställning

Christopher Ketcham: Extremhögerns memer med Hoppeanska ormen som referar till Augusto Pinochets dödspatruller och Hans-Hermann Hoppes idéer om att fysiskt avlägsna oönskade individer för att upprätthålla ett idealt samhälle bör inte ses som ett skämt utan visar på en önskan om ett faktiskt utrotningsprogram

Andrew Torba: Varje gång Gab avplattformas av en leverantör tackar jag Gud för att han skiljer agnarna från vetet då det gör oss starkare och motståndskraftigare i det långa loppet, det pågår en tyst kristen secession i USA som idag är ekonomisk och digital, men i framtiden även kan bli geografisk, fler kristna borde sluta göda fienden och flytta sin ekonomiska aktivitet till kristna företag

Arvid Uddfeldt: Dyra inredningsprylar och lyxiga kök i bakgrunden på videosamtal nya statusmarkören bland kollegor och elever, obligatorisk grå bakgrund skulle fungera som en digital skoluniform och hjälpa till att eliminera den socioekonomiska rangordningen

Jeff Deist: Trump var en harmlös förvaltare, hatet mot honom en fyraårig nationell paroxysm över ingenting, Biden och Harris kommer däremot driva igenom stora förändringar med stöd från republikanerna som nu ivrigt och med lättnad återgår till sin roll som artiga förlorare, populismen kan dock inte kväsas utan kommer till ytan igen i nya former

Agneta Tjernström Lustig: "Ekorrhjuls-avhoppare" från den vita medelklassen som flyttar ut på landet och inte längre bidrar med skatteintäkter är inga förebilder utan osolidariska välfärdssnyltare som inte bidrar till ett hållbart samhälle

Matthew Reece: Stormningen av Kapitolium var ingen statskupp då ingen plan för maktövertagande fanns, stärkte snarare än hotade katedralen men underminerade dess värdighet och kan i framtiden komma att ses som något som förebådade en verklig kontrarevolution

Göran Greider: Mjukisbyxan ett lika billigt som praktiskt plagg lämpligt till allt utom begravningar, underlättar överviktigas andning och klarar Henry David Thoreaus kriterium att kunna tas på i mörker, föraktet från kostymklädd elit bidragande faktor till Trumps seger och Kapitoliums stormning

Graham Dockery: Medan USA:s mest föraktliga journalister och tyckare jublar åt den master class i mediakontroll censuralliansen mellan demokraterna och Big Tech håller, noterar utländska aspirerande diktatorer att bygga relationer med teknikjättar är den moderna motsvarigheten till att ta kontroll över en tv-station, alltmedan titanerna i Silicon Valley själva kanske inte stannar vid amerikanska gränsen

Mitchell Baker, Mozilla: Permanent borttag av onda aktörer från sociala mediaplattformar räcker inte efter övertagandet av Kapitolium, vi behöver lösningar som startar innan obeskrivbar skada gjorts, vi måste avslöja hur och vilket innehåll som förstärks till vem, vem som betalar för annonser och vilka de är riktade mot samt slå på verktyg som förstärker röster som förmedlar fakta framför desinformation

Joakim Andersen: Stormningen av Kapitolium bör förstås som en del i konflikten mellan eliten och ett sviket och konstant motarbetat folk, vars nu demonstrerade handlingskraft kommer att trappa upp konflikten ytterligare

Per Gudmundson: Donald Trumps uppmuntran till stormningen av Kapitolium är landsförräderi och uppvigling till uppror mot statsmakten, presidenten en patetisk brottsling som drog ett mörker över världens främsta demokrati