Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Officiella konsumentprisindex i Storbritannien steg i december till årstakt om 5,4% för 2021, högsta uppmätta inflationen sedan mars 1992 då den var 7,1%

Brittiska Fever-Tree mest sålda tonicvatten i USA efter endast tre år på amerikanska marknaden, har marknadsandel på 26%, tidigare etta var Schweppes som ägs av Dr Pepper och nu står för 25% av försäljningen

Officiella konsumentprisindex samt KPIF stiger 1,3% i december till årstakt om 3,9% respektive 4,1% för 2021, nya prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,4% till årstakt om 1,7% enligt statistik från SCB, högsta månadsförändring i elpris som uppmätts under 2000-talet

Officiella konsumentprisindex i USA steg med 0,5% procentenheter i december till årstakt om 7%, priserna för boende, livsmedel och begagnade fordon huvudsaklig anledning till ökning, högsta inflationstakt sedan 1982

Familjen Lundin säljer auktionshuset Bukowskis till brittiskägda Bonhams, förvärvade bolaget 2007, Lukas Lundin tackar för en fantastisk tid och är säker på att nya ägaren kommer att vårda varumärket

Parler tar in 20 miljoner USD i finansieringsrunda enligt anmälan till finansmyndighet som även visar att Seth Dillon, vd för The Babylon Bee är involverad i verksamheten

Kazatomproms uranbrytning i södra delarna av Kazakstan fortsatt opåverkad av pågående oroligheter i västra landsdelarna enligt bolaget, bolaget står för 23% av global uranproduktion

Officiella konsumentprisindex i Storbritannien stiger 1,1 procentenheter i november till årstakt om 5,1%, huvudanledning ökning av bränsle-, klädes- och matpriser, högsta inflationstakten sedan 2011

Reddit förbereder börsintroduktion genom ansökan till amerikanska finansinspektionen, detaljer kring introduktionspris ej kända, bolaget värderat till 10 miljarder USD i tidigare investeringsrundor

Jim avslutar sitt konto på Swedbank men förvägras ta ut återstående belopp från kontot, har varit kund i 34 år men tröttnat på bankens krav på information från honom, när han konfronterar personalen på bankkontoret blir han ombedd att sluta filma trots att det inte är olagligt, får också frågan "vad ska du med så mycket pengar till?" när han enligt bankens egna anvisningar vill ta ut sina pengar

Finansinspektionen godkänner uppköpsbudet av Ica-handlarnas förbund och AMF Pension efter krav på granskning av dotterbolaget Ica Banken

Dogecoin stiger med 20% efter att Elon Musk meddelat att Tesla kommer acceptera kryptovalutan som betalningsmedel för vissa handelsvaror såsom kläder, visselpipor och bälten

Mathem och Mat.se går samman genom att Axfood säljer Mat.se till Mathem för 688 miljoner SEK i nyemitterade Mathemaktier, blir näst största ägare med 16,5% av bolaget efter Kinnevik som innehar 31%, Mathem tecknar 7-årigt samarbetsavtal med Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab

Officiella konsumentprisindex samt KPIF stiger 0,5% i november till årstakt om 3,3% respektive 3,6%, nya prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,1% till årstakt om 1,9% enligt statistik från SCB, huvudanledning ökning av stigande el- och bränslepriser, högsta inflationstakten sedan december 1993

550 aktiebolag gick i konkurs och 5800 nya bolag startades under november 2021, antal bolag som gör konkurs har på årsbasis minskat 10 av 11 månader, inga spår på förmodad ökning av konkurser till följd av indraget korttidsstöd för pandemin enligt Creditsafe

Finansplattformen BadgerDAO förlorar medlemmars tillgångar värda 120 miljoner USD efter dataintrång där kontonummer som medel skulle utbetalas till ändrats, plattformen stänger ned betalfunktion efter två timmar för utredning, ryktesvis kan attackeraren kommit över plattformens Cloudflare-uppgifter för att ta sig in

NFT-marknadsplatserna Opensea och Rarible avlistar och bannlyser politiska tecknaren Stonetoss NFT-projekt Flurks från att handlas och innehas på plattformarna, tecknaren sålde samtliga 5000 tokens under 30 minuter vid lansering, tecknaren misstänker att inkluderandet av sydstatsflaggor som egenskap kan ligga bakom avstängningen

Turkiska liran faller 15% mot USD till rekordlåg och tidigare otänkbar nivå under tisdagen efter att Erdoğan försvarat centralbankens återkommande räntesänkningar, inflationen i landet på 20%, presidenten har sparkat tre centralbankschefer på två år motiverat av meningsskiljaktigheter angående räntors ekonomiska funktion

Lågprisvaruhuset Dollar Tree höjer efter 35 år priserna med 25% så att majoriteten av sortimentet kostar 1,25 USD, var USA:s sista dollarbutik, meddelar att prishöjningen inte har någon koppling till inflationsläget

Officiella konsumentprisindex samt KPIF stiger 0,2% i oktober till årstakt om 2,8% respektive 3,1%, nya prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,4% till årstakt om 1,8% enligt statistik från SCB

Ica-handlarnas förbund och AMF lägger uppköpsbud på övriga aktier i Ica Gruppen, erbjuder 534 kronor per aktie till totalvärde om 49,4 miljarder kronor, önskar avnotera bolaget från börsen för att bättre möta förändringar inom digitalisering och kundpreferenser och fokusera på långsiktiga investeringar

Amerikanska inflationen stiger till 6,2% på årsbasis efter att energipriser ökat med 30% under året

Elon Musk ber Twitteranvändare rösta om huruvida han ska sälja 10% av sitt innehav i Tesla med motiveringen att orealiserade kapitalvinster är skatteminimering, lovade i förväg att följa resultatet, som blev "ja" med 58% av rösterna, ägde 170 miljoner Teslaaktier i juni, värda 210 miljarder USD idag, kontrollerar 23% av bolaget

Melbourne, Montréal, Sydney, Wellington och Prag bästa globala städerna att jobba ifrån med ett distansarbete baserat på 17 olika faktorer i fyra kategorier enligt studie från WorkMotion

435 aktiebolag gick i konkurs och 5335 nya bolag startades under oktober 2021, lägsta mängden konkurser sedan oktober 2007, medelomsättning för samtliga konkursade bolag 4,4 miljoner, 1006 anställda berörda enligt rapport från Creditsafe

Riksbanksdirektionens ledamöter Cecilia Skingsley och Anna Breman har bedrivit insiderhandel under Coronakrisen och anpassat fondhandel till Riksbankens stödåtgärder, även ordförande Stefan Ingves och ledamot Martin Flodén har ökat värdet på sina portföljer tack vare lågräntepolitik och direkta stödköp av företagsobligationer

Kazatomprom och Kazakstans nationella investmentbolag grundar uranfonden ANU Energy som långsiktigt lagerhåller fysiskt uran för fondmedlen, investerar initialt 50 miljoner USD, fonden ämnar samla in 500 miljoner USD från institutionella och privata investerare samt vara huvudsaklig uranfond i tillväxtländer

Morgan Stanley ökar kvartalsvinsten med 36% jämfört med föregående år till 3,71 miljarder USD, bolaget tackar starka förvärv av börsmäklarna Etrade och Eaton Vance samt god kapitalrådgivning

Amerikanska inflationen stiger till 13-årshögsta 5,4% efter energipriser ökar med 25% under året

Turkiska liran fortsätter förlora värde jämte USD och står nu i 9 TRY per USD efter Erdogan avskedat tre centralbankirer, valutan har tappat 60% av sitt värde sedan 2018, officiella inflationssiffror om 20%

Officiella konsumentprisindex samt KPIF stiger 0,5% i september till årstakt om 2,5% och 2,8%, nya prisindexet KPIF-XE som exkluderar energipriser stiger med 0,2% till 1,5%, energi- och bränslepriser huvudsaklig anledning till att KPI och KPIF stiger enligt statistik från SCB

Per Bylund: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar undermålig forskning, mest pinsamt hur motiveringen visar på grundläggande missförstånd av ekonomisk teori hos priskommittén, föranleder misstanke att priset delats ut på politiska snarare än vetenskapliga grunder

136 länder överens om 15% som lägstanivå för bolagsskatt efter att Irland, Estland och Ungern skrivit under, endast Kenya, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka står fortfarande utanför avtalet bland länderna inblandade i OECD-förhandlingarna, OECD uppger att överenskommelsen som beräknas gälla från och med 2023 kan leda till 150 miljarder USD ytterligare i årliga skatteintäkter

Inget samband mellan kristnande och ekonomisk utveckling enligt forskare som studerat missionsarbete i Ghana mellan 1828 och 1932, motsäger vanligt antagande att kristendom i allmänhet och protestantism i synnerhet gör länder rikare

Paradox Interactive lägger ned flera oannonserade spelprojekt och skriver ned vinsten med 135 miljoner SEK, fokuserar på kärnverksamheten strategispel

Uranpriset når 2015 års prisnivå om 40 USD per pund, kommer efter finansbolaget Sprott lanserat fond som köper och lagerhåller fysiskt uran, har sedan start köpt 24 miljoner pund uran vilket kan jämföras med total handelsvolym om 92 miljoner pund under 2020

Londons metallbörs lanserar elektroniska registret LMEpassport för analyscertifikat och hållbarhetsdata, kommer inledningsvis vara frivilligt och endast för aluminium vilket anses orsaka höga koldioxidutsläpp att producera, senast 2023 ska registret omfatta samtliga börshandlade metaller

General Motors stänger tillfälligt ned produktionen i åtta fabriker under två veckor efter problem att köpa in tillräckligt med halvledare, sker efter att Toyota, Nissan och Stellantis tidigare meddelat liknande produktionsstopp

Kraftigt ökade priser på retro-tvspel artificiellt uppblåsta genom nära samarbete mellan graderingsfirman Wata Games och auktionsfirman Heritage Auctions, grundarna av de båda företagen ska i vissa fall själva köpt spel för rekordpriser för att ge sken av uppåtgående spiral enligt granskning av youtubern Karl Jobst

Tysklands finansdepartement planerar sälja samtliga aktier i Lufthansa till 2023, äger i dagsläget 20% av bolaget till följd av stödinvesteringar under covid19-pandemin, säljer inledningsvis en fjärdedel av innehavet

Daniel Lacalle: Det har gått 50 år sedan Nixon övergav guldmyntfoten och begärde USA i konkurs, sedan dess har finanskriserna blivit mer frekventa men även kortare, USD har befäst sin position som världens reservvaluta och den globala skuldsättningen har ökat med mer än 350% av BNP, den skuldrivna ekonomin gynnar staten och de förmögna men skadar medelklassen samt fattiga

Råvarupriser är historiskt undervärderade jämfört med utvecklingen av Dow Jones-indexet enligt Goering & Rozencwajg Associates, tidigare bottnar vid 1929, 1969 och 1999 där samtliga tagit fart efter kraftig monetär expansion

Schweiz banker och försäkringsbolag till offensiv i Italien, trots myndigheternas ständiga utredningar och bötfällningar av dem för service till italienare som vill se om sitt hus, schweizarna betraktar italienare som lojala idealkunder eftersom sparandet är högt med europeiska mått och priskänsligheten låg när det gäller finansiella tjänster, man är mer intresserad av en nära relation till sin rådgivare

Amerikanska hushåll ökade sin privata belåning med 313 miljarder USD eller 2,1% under andra kvartalet, största nominella ökningen sedan 2007, total privat belåning om 15 biljarder USD i slutet på juni enligt siffror från amerikanska centralbanken

Japans centralbank för första gången största ägare av japanska aktier, går med totalt innehav om 470 miljarder USD om den japanska statens pensionsfond, banken kritiseras även för att ha försatt sig i en rad jävssituationer då man flitigt rekryterar styrelsemedlemmar från japanska finansbolag vilka samtidigt uppbär höga ersättningar för att förvalta centralbankens aktier

Mondelezägda Nabisco stänger kex- och kakfabriken vilken tillverkat bland annat Oreos och Ritz i New Jersey efter 63 år och varslar 600 arbetare

Omfattande byggstopp och hundratusentals varsel inom bygg och anläggning hotar sedan Mark- och miljööverdomstolen avslagit tillståndsförnyelse för Cementa i Slite, att ersätta med importerad betong inte logistiskt möjligt i dagsläget

Stor efterfrågan på dieselgeneratorer gör att tillverkare har svårt att hinna med, Generac Holdings aktiekurs åttafaldigad på två år i spåren av eftersatt elnät samt sol- och vindkraftsutbyggnad

Wyoming låter decentraliserade autonoma organisationen American CryptoFed DAO registreras som bolag med stöd av ny lagstiftning, första gången i världen som en stat officiellt erkänner och registrerar en DAO

Daniel Lacalle: Europas höga energiskatter hämnar tillväxten och skadar ekonomin, EU producerar 9% av de globala koldioxidutsläppen men bär 100% av kostnaden, vidare fungerar ej koldioxidskatten och enda anledningen EU-ländernas utsläpp minskar är att dess tillväxt är svagare än andra länder

Warren Buffett avgår från Bill och Melinda Gates-stiftelsen efter parets skilsmässa utan att uppge orsaken, 90-åringen har sedan 2006 donerat aktier i sitt konglomerat Berkshire Hathaway nu värda 100 miljarder USD

Daniel Lacalle: G7-ländernas beslut om global minimiskatt för företag kommer få negativ påverkan på tillväxten och skadar små dynamiska länder samt företag, stora techföretag kan fortsätta nolltaxera samtidigt som mindre konkurrenter drabbas hårt, ett nytt paradigm växer fram där offentliga utgifter beskrivs som positiva och om det ej får önskad effekt så är svaret alltid mer utgifter

Pieter Hasekamp chef för Nederländernas centrala planeringskontor (CPB) uppmanar regeringen att förbjuda innehav, handel och produktion av Bitcoin och andra kryptovalutor, menar att kollaps i Bitcoin är oundvikligt då valutan saknar egenvärde, liknande förslag avslogs 2018 av finansminister Wopke Hoekstra då ett förbud vore svårt att genomdriva med hänsyn till kryptovalutornas decentraliserade struktur

Stort värdefall för aktier som marknadsförs som hållbara, medan Oslobörsen stigit 11% i år har Euromarket Growth sjunkit nästan lika mycket, realiteten börjar sjunka in enligt Robert Næss på Nordea (norska)

Elbilstillverkaren Tesla stoppar Bitcoinbetalningar med hänvisning till elförbrukningen, ämnar ej sälja sitt innehav men tittar på alternativa kryptovalutor som förbrukar hundra gånger mindre energi, Tesla gjorde under första kvartalet 272 miljoner USD i vinst på Bitcoinförsäljningar

Inflationen mätt som KPI i USA var 4,2% i april jämfört med föregående år vilket är den högsta siffran sedan 2008, centralbanken hävdar ökningen temporär och kommer sjunka nästa år medan investerare dock är mindre säkra

Schweiziska Sonova, mest känt för hörapparater och kokleaimplantat, köper Sennheisers konsumentelektronikdivision för 200 miljoner EUR, bröderna Sennheiser nöjda med en partner som delar företagets värderingar och Sonovas vd Arnd Kaldowski ser fram emot beröringspunkter med konsumenter tidigare i sin hörselresa

Verizon säljer Yahoo och AOL då de inte levt upp till förväntad lönsamhet, kommer behålla 10 % av aktierna i det sammanslagna företaget som får namnet Yahoo

Joakim Andersen: Framlidne David Graebers "Debt – The First 5000 Years" beskriver ett cykliskt förlopp där fysiska och virtuella betalningsmedel omväxlande är primär valuta, ur ett historiskt perspektiv är det enligt Graeber ovanligt att fria människor behövt betala skatt då det varit något som huvudsakligen drabbat ockuperade folkgrupper

Trefaldig ökning av virkespriser i USA senaste tolvmånadersperioden ökar kostnaden för att bygga en genomsnittlig villa med 36 000 USD, prishöjningen orsakad av att sågverken överskattade hur hårt pandemin skulle drabba professionella aktörer och underskattade privatpersoners intresse för egna byggprojekt

Volkswagen åtalas för otillbörlig marknadspåverkan efter att deras aprilskämt om namnbyte till Voltswagen fick aktiekursen att rusa

Dan Kaminsky avlider vid 42 års ålder, internationellt känd IT-säkerhetsexpert som slog igenom med sårbarhet i domännamnssystemet 2008 vilket chockade IT-branschen, även känd som talare vid hacker- och säkerhetskonferenser som DEF CON och Black Hat, samt en av få förtroliga med nyckel till DNSSEC-systemet av ICANN

Haven går i graven tre år efter att Berkshire Hathaway, Amazon och JPMorgan Chase startade företaget med mål att göra sjukvård billigare i USA, beror på systemets komplexitet, konkurrens från storspelare och otillräcklig data för att kontrollera kostnader enligt analytiker, oklara och motstridiga mål kan också ha bidragit

Gamestop-aktien upp nio procent när företaget aviserar att man möblerar om i ledningen, vd George Sherman lämnar efter att ha misslyckats nå målen samtidigt som omställningen till digitaliserad affärsmodell drivs på av storägaren och styrelseordföranden Ryan Cohen med bakgrund inom e-handel i husdjursvertikalen

Investor säljer Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM, som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, transaktionen värd 3,9 miljarder SEK och på grund av det nära förhållandet mellan företagen har ledamöter med intressekonflikt hållits utanför beslutsfattandet och en tredje part anlitats för att bedöma om värderingen är rättvis

Flygbolaget Eurowings planerar expandera från tyska marknaden till resten av Europa, hoppas kunna konkurrera med RyanAir, VD:n medger att de inte kan hålla lika låga priser som huvudkonkurrenten men hoppas kunna locka kunder genom att erbjuda mer andningsbar luft i kabinen

HSBC InvestDirect förbjuder kunder att köpa aktier i Bitcoin- och mjukvarubolaget MicroStrategy med hänvisning till att banken anser bolaget vara en virtuell valutaprodukt som man inte vill ha exponering mot eller förmedla, fortsatt innehav, sälj och utflyttning av aktier tillåtet, bolaget med Michael Saylor i spetsen har gjort sig kända för att köpa Bitcoin och använda kryptovalutan som likvid kassa

Peter Thiel menar att Bitcoin kan betraktas som ett kinesiskt finansiellt vapen mot USA och rekommenderar regeringen att överväga ett strängare regelverk

Flygbolaget Emirates unikt positionerat för fortsatt användning av Airbus A380 medan andra flygbolag redan fasar ut flygplanstypen och nyproduktion upphört, Emirates flotta på över hundra A380 i kombination med affärsmodell fokuserad på högtrafikerade rutter mellan stora flygtrafiknav ger skalfördelar som gör flygplanstypen lönsam

Professor Peo Hansen hävdar i nyutgiven bok att flyktingmottagande inte bör ses som en kostnad, ty statens utgifter är en intäkt för kommuner, företag och privatpersoner då statens pengar aldrig försvinner, statligt spenderande ökar även skattenintaget genom ökad tillväxt, finns därför ingen motsättning mellan hög invandring och en stor välfärdsstat

North Face vägrar leverera 400 jackor med Innovex Downhole Solutions logotyp på med hänvisning till företagets koppling till olje- och gasindustrin, Innovex vd Adam Anderson hånar dubbelmoralen i att godhetssignalera trots sin användning av oljederivaten polyester, polyuretan och nylon i öppet brev som blir viralt, samtidigt som klädtillverkarens moderbolag bygger en hangar för sin flotta av privatplan

Polens centralbank siktar på att köpa minst 100 ton guld kommande år för att öka valutareserver från 229 ton guld i dagsläget enligt intervju med centralbankschef Adam Glapinski

Telekombolaget Rogers köper konkurrenten Shaw Communications för 20 miljarder CAD, kommer bli andra största telekoncernen i Kanada efter sammanslagning, bedömare tror många krav kommer från myndigheter av konkurrenslagstiftningsskäl

Indien väntas förbjuda kryptovalutor och kriminalisera innehav, utfärdande, brytning, handel samt överföringar med kryptotillgångar, lagförslaget ger ägare upp till sex månader att likvidera sina innehav

Venezuela inför nya sedlar med valörerna 200 000, 500 000 och 1 000 000 bolívar, 1 000 000-bolívarsedeln blir den största i landets historia med ett motsvarande värde på 0,53 USD, Nicolás Maduro ska i år digitalisera ekonomin och göra sig av med kontanter för att hantera inflationen

Brave köper integritetsfokuserade sökmotorn Tailcat från Cliqz för okänd summa, kommer återlanseras som Brave Search och vara tillägg i webbläsaren där olika användarbaser kommer kunna bygga egna filtergrupper

Volvo ska övergå till att enbart tillverka elbilar samt endast sälja dem över nätet, strategin som kopieras från Tesla ska vara fullt implementerad om 10 år

Beyond Meat tecknar treårigt avtal med McDonalds för att bli global huvudleverantör till växtbaserade proteinprodukten McPlant, tecknar även strategiskt partnerskap med Yum! Brands för utvecklande av flertalet växtbaserade rätter åt KFC, Pizza Hut och Taco Bell

Betalningslösningsbolaget Klarna tar in en miljard USD i övertecknad finansieringsrunda, värderas till 31 miljarder USD baserat på befintligt antal aktier, planerar börsintroduktion

Världens tio största hedgefondsförvaltare tjänade 20,1 miljarder USD under 2020 tack vare volatiliteten Wuhansjukan medförde, ökade med 50% från 2019

Mexiko ger skattelättnader om 3,5 miljarder USD till statliga Petroleos Mexicanos för att säkra oljebolagets finanser och fortsatta produktion, finansiella tillskott har även diskuterats men ännu inte tagits ställning till, bolaget har skulder om 110 miljarder USD

Drogpriser på kryptomarknader och sociala medier i stort sett samma och i vissa fall högre än vid gatuförsäljning enligt studie från Malmö universitet, lägre risk då säljare och köpare inte behöver träffas fysiskt och högre tröskel då både säljare och köpare behöver kunskaper kring kryptovalutor tänkbara orsaker

Tesla investerar 1,5 miljarder USD i bitcoin och planerar att acceptera betalning i kryptovalutan inom en snar framtid

Jeff Bezos avser avgå som VD för Amazon under det tredje kvartalet 2021 efter 27 år och istället bli styrelseordförande för bolaget, Andy Jassy kommer att ta över som VD

Royal Dutch Shell förvärvar ubitricity, ägare av Storbritanniens största laddningsnätverk för elbilar, för en okänd summa, förvärvet markerar oljegigantens intåg på den snabbt växande marknaden för laddinfrastruktur för elbilar

Lagstiftare i Idaho presenterar lagförslag som tillåter att statliga medel hålls i fysiskt guld och silver för att säkra delstatens tillgångar mot inflation och finansiell oro, South Carolina och Wyoming överväger liknande åtgärder

TC Energy Corp säger upp tusental byggarbetare och avbryter byggandet av oljeledningen Keystone XL efter att Joe Biden dragit tillbaka presidentiellt tillstånd utfärdat av Donald Trump

Intels vd Bob Swan avgår efter ett år på posten, ersätts av Pat Gelsinger som senast kommer från VMWare och tidigare teknisk chef på Intel

Molnlagringstjänsten Dropbox avskedar 315 anställda för att fokusera på kärnverksamheten, operativa chefen Olivia Nottebohm lämnar bolaget

Den kinesiske miljardären Jack Ma, grundare av Alibaba och Ant Group, har inte synts i offentligheten sedan tal i oktober där han framförde kritik mot Kinas finansiella system och efterfrågade reformer, Alibaba utreds av kinesiska konkurrensmyndigheter och börsnoteringen av Ant Group stoppades i november med hjälp av nya regleringar

Ica Banken förvärvar Forex Banks in- och utlåningsverksamhet som berör 235 000 kunder, förväntas öka affärsvolymen med 35%, Forex Bank avvecklar bankverksamhet för att ombildas till betalningsinstitut

Cameco stänger urangruva Cigar Lake i Saskatchewan på grund av personalbrist till följd av covid-19, bolaget behöver köpa uran på marknaden för att täcka produktionsåtaganden samt räknar med kostnader upp till 10 miljoner USD per månad för att underhålla gruvan för senare uppstart

Företaget ContextLogic som driver e-butiken Wish börsintroduceras under kortnamnet WISH på Nasdaq, emitterar aktier till värde om 1,1 miljarder USD, grundades av Googleveteranen Peter Szulczewski och Yahooveteranen Danny Zhang

Hyundai förvärvar Boston Dynamics, koreanska industrijätten betalar en miljard dollar för amerikanska robotföretaget, säljare är japanska Softbank som 2013 köpte bolaget av Google

Schweiziska Valour noterar börshandlade derivatinstrumenten Bitcoin Zero SEK och EUR med Bitcoin som underliggande tillgång på Nordic Growth Market, inga förvaltningsavgifter kommer tas utan intäkter kommer från transaktionsspread, mäklaravgifter, framtida utlåning samt nya produkter

Rolls-Royce inleder försäljning av sin civila kärnkraftsavdelning som beräknas återföra bolaget 2 miljarder GBP, spanska ITP Aero trolig köpare, bolaget förväntar inga uppsägningar inom Storbritannien av försäljningen

Snabbmatskedjan Chick-fil-A stämmer 17 broilerproducenter för att ha riggat och tryckt upp marknadspris genom otillbörligt samarbete om tillgångar och framtida bud, amerikanska justitiedepartementet har under året väckt talan i tio fall mot broilerbranschen för liknande anklagelser

Rekordhög försäljning av julgranar i Australien leder till förtida stängningar av julgransplantager, produktionstider om fyra år leder till svårigheter att balansera tillgång och efterfrågan vid försäljningstoppar

Kinesisk export ökade med 21,1% under november månad jämfört med föregående år och handelsöverskott ökade till 75 miljarder USD enligt officiell statistik, högsta handelsöverskottet sedan mätningar inledes 1981

Salesforce köper Slack för ett marknadsvärde om 27,7 miljarder USD i erbjudande om 26,79 USD per aktie och 0.0776 Salesforceaktier per Slackaktie