Ekonomi | bubb.la

Ekonomi

Ekonomi

Intels vd Bob Swan avgår efter ett år på posten, ersätts av Pat Gelsinger som senast kommer från VMWare och tidigare teknisk chef på Intel

Molnlagringstjänsten Dropbox avskedar 315 anställda för att fokusera på kärnverksamheten, operativa chefen Olivia Nottebohm lämnar bolaget

Den kinesiske miljardären Jack Ma, grundare av Alibaba och Ant Group, har inte synts i offentligheten sedan tal i oktober där han framförde kritik mot Kinas finansiella system och efterfrågade reformer, Alibaba utreds av kinesiska konkurrensmyndigheter och börsnoteringen av Ant Group stoppades i november med hjälp av nya regleringar

Ica Banken förvärvar Forex Banks in- och utlåningsverksamhet som berör 235 000 kunder, förväntas öka affärsvolymen med 35%, Forex Bank avvecklar bankverksamhet för att ombildas till betalningsinstitut

Cameco stänger urangruva Cigar Lake i Saskatchewan på grund av personalbrist till följd av covid-19, bolaget behöver köpa uran på marknaden för att täcka produktionsåtaganden samt räknar med kostnader upp till 10 miljoner USD per månad för att underhålla gruvan för senare uppstart

Företaget ContextLogic som driver e-butiken Wish börsintroduceras under kortnamnet WISH på Nasdaq, emitterar aktier till värde om 1,1 miljarder USD, grundades av Googleveteranen Peter Szulczewski och Yahooveteranen Danny Zhang

Hyundai förvärvar Boston Dynamics, koreanska industrijätten betalar en miljard dollar för amerikanska robotföretaget, säljare är japanska Softbank som 2013 köpte bolaget av Google

Schweiziska Valour noterar börshandlade derivatinstrumenten Bitcoin Zero SEK och EUR med Bitcoin som underliggande tillgång på Nordic Growth Market, inga förvaltningsavgifter kommer tas utan intäkter kommer från transaktionsspread, mäklaravgifter, framtida utlåning samt nya produkter

Rolls-Royce inleder försäljning av sin civila kärnkraftsavdelning som beräknas återföra bolaget 2 miljarder GBP, spanska ITP Aero trolig köpare, bolaget förväntar inga uppsägningar inom Storbritannien av försäljningen

Snabbmatskedjan Chick-fil-A stämmer 17 broilerproducenter för att ha riggat och tryckt upp marknadspris genom otillbörligt samarbete om tillgångar och framtida bud, amerikanska justitiedepartementet har under året väckt talan i tio fall mot broilerbranschen för liknande anklagelser

Rekordhög försäljning av julgranar i Australien leder till förtida stängningar av julgransplantager, produktionstider om fyra år leder till svårigheter att balansera tillgång och efterfrågan vid försäljningstoppar

Kinesisk export ökade med 21,1% under november månad jämfört med föregående år och handelsöverskott ökade till 75 miljarder USD enligt officiell statistik, högsta handelsöverskottet sedan mätningar inledes 1981

Salesforce köper Slack för ett marknadsvärde om 27,7 miljarder USD i erbjudande om 26,79 USD per aktie och 0.0776 Salesforceaktier per Slackaktie

Caixabanks aktieägare godkänner förslag om sammangående med statsägda banken Bankia, blir största inhemska spanska utlåningsbank, affären väntar godkännande från spanska konkurrensverket CNMC samt finansministeriets godkännande av föreslagen köpeskilling om 4,3 miljarder EUR

Reitan öppnar obemannad Pressbyrån Go-butik utanför Mall of Scandinavia, kund läser av QR-kod med butikens mobilapp vid inpassage och tar sedan önskade varor som registreras automatiskt av butikens kameror, endast en kund släpps in åt gången inledningsvis

Soros Fund Management har köpt 18,5 miljoner aktier värderade till 175 miljoner USD i Palantir Technologies enligt kvartalsrapport till SEC

Kina ingår handelsavtal med 14 länder i Asien-Stillahavsregionen, därmed skapas världens största handelsområde, som omfattar 30 procent av världens befolkning, många av de ingående länderna har sedan tidigare frihandelsavtal och den ekonomiska effekten blir därför begränsad av vad som ändå betraktas som en diplomatisk seger för Kina

Daniel Lacalle: Centralbanker vill införa digitala valutor i syfte att avskaffa kontanter, stärka kontrollen över det finansiella systemet och styra befolkningens beteende, idag är majoriteten av alla globala transaktioner digitala och anledningen efterfrågan på kryptovalutor ökar är att de ej kontrolleras av centralbanker som utökar penningmängden

Europeiska länder allierar sig med afrikanska för att beskatta multinationella teknikföretag, USA hotar med handelskrig för att säkerställa att de huvudsakligen amerikanska företagen beskattas i hemlandet

Omfattande europeiskt permitteringsstöd döljer tilltagande arbetslöshet som riskerar bli permanent efter covid-19-krisen, arbetslösheten i Europa ökar till 7,4% i augusti och utöver det är mer än 10 miljoner européer idag permitterade från sina arbeten, återhämtningen försvåras av insolventa företag, höga kostnader per arbetstillfälle, höga skatter och zombieföretag

JPMorgan erkänner att man manipulerat handeln i derivat på ädelmetaller och amerikanska statspapper mellan 2008 och 2016, boten på 920 miljoner USD är den högsta till CFTC någonsin

Preem drar tillbaka ansökan från 2016 om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil, anger ekonomisk nedgång och minskad efterfrågan på drivmedel som orsak

Microsoft köper Bethesdas och Id Softwares moderbolag ZeniMax, får därmed kontroll över spelserier som Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Rage och Wolfenstein, förvärvet ses som ett strategiskt drag inför att nästa konsolkrig inleds i vinter, när Xbox Series X gör upp mot Playstation 5

Handelsbanken nästan halverar antalet kontor till 200 och minskar antalet anställda med 1000, motiverar det med att fler gör bankärenden på nätet och att kärnkundernas behov vid personliga möten blir allt mer avancerade

Nvidia köper ARM från Softbank för 40 miljarder USD, varav drygt hälften aktier i bolaget

Australiens finansminister Josh Frydenberg blockerar kinesiska Mengniu Dairy Companys köp av Lion Dairy & Drinks från japanska Kirin Holdings, Australien tillkännagav skärpningar av landets utländska investeringslagar i juni som ger finansministern slutgiltiga rättigheter att specificera villkor för en affär, framtvinga avyttring eller tvångsförsäljning av verksamheter som anses vara nationella säkerhetsrisker

Anton Nilsson: Svenska näthandelsjättar och kedjor med fysiska butiker väl rustade inför Amazons intåg, medelstora aktörer som Cdon i riskzonen medan små nischbutiker lär erbjuda sina produkter på Amazons plattform, konkurrens om fraktkostnad och förmånliga villkor mer sannolikt än ytterligare prispress

Schweiziska kantoner tävlar i att sänka bolagsskatter efter att folkomröstning tagit bort vissa skattelättnader för utländska företag, kantonen Nidwalden mest gynnsam (tyska)

Konsumentprisindex stiger med 0,6% under juni månad enligt SCB, pris på frukt stiger med 0,5% under månaden men har ökat med 13,5% på årsbasis

Jack Ma har avyttrat innehav i Alibaba motsvarande 8,2 miljarder USD, grundaren tillika förre styrelseordförandens ägande ned från 6,2% till 4,8%, även vice styrelseordföranden Joseph Tsai minskar innehav motsvarande cirka 3,3 miljarder USD

Nvidia går om processorjätten Intel som tredje högst värderade halvledarföretag, har förutom dominans inom högpresterande grafikkort utmärkt sig inom kretsar anpassade för maskininlärning och AI, medan AMD sprungit om Intel på processorsidan, TSMC och Samsung högst värderade inom branschen

Anrika herrekiperingsfirman Brooks Brothers ansöker om rekonstruktion, följer rad av liknande konkurser så som Neiman Marcus, J.Crew och J.C. Penney, företaget, som till skillnad mot många andra behållit sin produktion i USA, säger sig ha klätt 40 presidenter sedan grundandet 1818

Palantir ansöker om börsnotering, grundades 2003 av Peter Thiel och tillhandahåller system för dataanalys som bland annat användning inom kontraterrorism och annat underrättelsearbete

Berkshire Hathaway köper Dominion Energy:s gasledning- och lagringsnätverk för 9,7 miljarder USD, blir innehavare av 1 239 mil gasledningar och 25 miljarder m3 lagring efter avslutad affär

Rederiet Tallink Silja avskedar 299 anställda av 450 tidigare varslade på grund av arbetsbrist efter reserestriktioner, merparten ombordanställda på färjorna Silja Symphony och Galaxy

Passagerarrederiet Birka Cruises avvecklar all verksamhet i kölvattnet efter ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19 och dess restriktioner, 509 anställda förlorar sitt arbete, bolaget i trafik under 49 år på Östersjön

Daimler söker sälja fransk fabrik i Hambach för att omstrukturera produktionskedja och göra av med överkapacitet, har tidigare producerat elektriska och förbränningsmotorer för småbilar i fabriken vilket kommer flytta till Kina

Tesla tar sig förbi Toyota och blir världens högst värderade biltillverkare, Teslas tre lönsamma kvartal i följd, kombinerat med ökat förtroende för elbilsmarknadens hållbarhet troliga faktorer bakom värdeökning, Toyota sålde under Q1 10,46 miljoner fordon, Tesla 367 200 fordon under hela 2019, målsättningen 2020 att sälja 500 000 fordon

Pizza Huts största amerikanska franchisetagare NPC International ansöker om rekonstruktion, 1 200 restauranger berörs samtidigt som Pizza Huts ägarbolag Yum Brands riskerar gå miste om årliga franchiseintäkter på 54,2 miljoner USD, NPC Internationals 400 Wendysrestauranger också i farozonen

Riksbanken meddelar dubblering av avgift för inlösen av sedlar de gjort värdelösa med start 1 oktober, 5,5 miljarder SEK ännu inte inlöst tre år efter sedelutbytet, ändrar även reglerna så att bara den som ägde sedlarna när de blev ogiltiga eller dödsbon kan lösa in dem

Zimbabwes regering stänger ner samtliga plattformar för mobila betalningar och landets börs (ZSE) samt beskyller dem för ekonomiskt sabotage efter att Zimbabwe-dollarn kollapsat på svarta marknaden, mobila betalningar utgör över 82% av alla betalningar i landet via 7,6 miljoner konton och ca 30 miljoner transaktioner per vecka enligt Zimbabwes centralbank

Europeiska centralbanken insisterar obligationsköp hjälper och är nödvändiga, kommer understödja tyska Bundesbank med dokumentation för att riva upp tidigare domslut från Tysklands författningsdomstol, ECB kommer inte ge sig in som direkt part i målet

Finansinspektionen bötfäller SEB en miljard SEK för bristande rutiner och hantering för motverkande av penningtvätt i dess Baltikumverksamhet

Amazon avsätter 2 miljarder USD till egenstartad fond för investeringar i förnyelsebar energi och koldioxidutsläppshämmande teknik, utlovar löfte vara fullt koldioxidutsläppskompenserande till 2040 genom egenstartade klimatlöftet The Climate Pledge som ska tidigarelägga Parisavtalsmålen

Elsparkcykelföretaget Voi måste betala 25 procent i moms retroaktivt då förvaltningsdomstolen går på Skatteverkets linje att företaget ägnar sig åt uthyrning av transportmedel, Voi anser att tjänsten ska likställas med en taxi- eller tågresa för vilka momssatsen ligger på 6 procent

EU:s krispaketet framtaget av Tyskland och Frankrike finansieras genom att ge ut egna obligationer och väntas gynna främst Italien och Spanien, riskerar att förnya debatten om svenskt utträde ur EU eftersom det innebär ökade kostnader för det redan nettobetalande Sverige

Oscar Properties flyttar för femte gången fram publiceringsdatum för årsredovisning, inväntar kompletteringar och delbetalning av tidigare köpeskilling innan slutgiltig redovisning presenteras

Villkorlig dom för Avanzakund som påstås ha manipulerat kursen i Medirätt (nu Izafe) genom att vid 93 tillfällen köpt små aktieposter för mellan 1,04 och 5,60 procent mer än aktuell kurs, i förmodat syfte att därefter handla med aktien i större volymer, mannen hävdar han är en aktiv aktiehandlare som genom metoden sökt sänka sitt genomsnittliga anskaffningsvärde och inte var medveten om courtage på 39 SEK vid varje transaktion, mannens innehav under perioden cirka 315 000 SEK

Mats Qviberg ny huvudägare i MQ, köper tillbaka bolaget och lovar minskat antal butiker och ökat fokus på e-handel, butikerna åter öppna lördag 9 maj

Fastighetsbolaget SBB:s grundare och vd Ilija Batljan gripen för misstänkt grovt insiderbrott, har under senare år byggt upp en stor privat förmögenhet, har en lång karriär inom Socialdemokraterna

Sven Henrich: FED förgiftar den finansiella marknaden, ekonomin och skapar politiska motsättningar, systemet är trasigt och beroende av fortlöpande ingripanden från FED för att inte kollapsa under sin egen vikt, åtgärder som sedan hämmar ekonomisk tillväxt och ökar ekonomisk ojämlikhet i samhället, alternativt fungerar systemet precis som det ska genom gynna dem i kontroll

Transportappsbolaget Lyft avskedar 982 anställda och permitterar ytterligare 288 motsvarande 17% av arbetskraften för att minska driftkostnader och fria upp kassaflöde efter inkomstbortfall på grund av covid-19

Boeing drar sig ur samtal om sammanslagning med Embraer, säger den brasilianska flygplanstillverkaren inte uppfyllt de villkor som krävs för att slutföra samgåendet värderat till 4,5 miljarder USD

Moderaterna vill ge stöd till resebyråer med 6 miljarder SEK, hävdar företagen kommer gå i konkurs om de blir återbetalningsskyldiga till resenärerna, affärerna kan komma tas över av danska företag där man är på väg att införa liknande förslag

Klädbutikskedjan MQ ansöker om konkurs i Göteborgs tingsrätt, ställer in extra bolagsstämma och avbryter pågående företrädesemissionen då ytterligare finansiering inte bedöms bringa koncernen till lönsamhet till följd av förändrade konsumtionsmönster

Federala U.S Postal Service meddelar att de enligt nuvarande prognos får slut på pengar under september, äskar 75 miljarder USD för att hålla verksamheten flytande, flaggar för omsättningsminskning om 13 miljarder USD, ej berättigade till del av det 2,2 biljoner USD stora nationella krispaketet, därtill har president Trump uttryckt motvilja att rädda verksamheten

Google lanserar sajt som ska hjälpa New York att registrera fler arbetslösa så att dessa berättigas till bidrag, 450 000 New York-bor har senaste tre veckorna försökt skriva in sig, guvernör Andrew Cuomo meddelar att samarbetet med teknikjätten är en följd av att delstatens egna system kraschat och att teletjänstcentralerna överösts med samtal

Företrädare för de oljeproducerande länderna (OPEC+) har nått avtal om att begränsa produktionen och få upp priset vilket börjar gälla från första maj, enorm press från USA på Saudiarabien att sluta priskriget då låga priser skadat amerikansk skifferolja

Ryssland uppges vara villigt sänka sin oljeproduktion med 1 miljon fat per dag under förutsättning att USA gör samma utfästelse, sänkningen skulle motsvara 10% av landets produktionstakt under mars

Microsoft klargör intention sälja andel i israeliska bolaget AnyVision och dra sig ur marknaden för ansiktsigenkänningen samt annan kontroversiell teknologi, uttalandet kommer efter kritik från aktivister och understöd av mediagranskningar som uttryckt oro att företaget använt teknologin vid gränspassager mellan Västbanken och Israel, hävdar framtida utveckling av teknologin måste vara opartisk och inte nedvärderande av demokratiska friheter

Europeiska centralbanken manar banker i eurozonen att inte dela ut tidigare vinst eller använda denna till aktieåterköp under 2020 för att klara kommande recession, tyska bankföreningen meddelar acceptans förutsatt att det är engångshändelse och varnar för framtida svårighet hitta investerare om det återkommer

Bill Gates avgår från styrelserna för Microsoft och Berkshire Hathaway, uppger att han vill fokusera mer på sina filantropiska verksamheter, förblir engagerad i Microsoft som han grundade för 45 år sedan och där han fortfarande är en av de största delägarna med 1,36% av aktierna

Federal Reserve tillskjuter stimulanser motsvarande 1,5 biljoner USD för att lugna marknaden under pågående kris, tredje federala interventionen under en och samma vecka, Wall Street tros även invänta åtgärder från Washington

Förra årets massprotester i världen inte korrelerade med ojämlikhet, kan snarare förklaras med Tocquevilleeffekten att ökad jämlikhet leder till större frustration över kvarvarande ojämlikhet, enligt ekonomer vid Världsbanken

45 år genomsnittlig ålder för grundare av snabbväxande företag enligt forskare som studerat tusen amerikanska bolag, motsäger konventionell idé om att unga har större sannolikhet att bli framgångsrika entreprenörer, tidigare erfarenhet inom samma bransch är mycket starkare prediktor

Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike uttalar sig gemensamt att det behövs omgående global skattereform för att undvika skatteflykt och beskatta digitaljättar, varnar för att det annars stundar sönderfall av det globala skattesystemet

Inga sålda och inga bokade lägenheter för lyxbostadsutvecklaren Oscar Properties under fjärde kvartalet 2019, vd Oscar Engelbert kommenterar att företaget under året tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till rådande omvärldssituation och ser med stor förhoppning fram emot nya möjligheter 2020, analytikern Joakim Bornold kommenterar att det förstås är bedrövliga siffror trots rapporterad vinst på sista raden

Riksrevisionens granskning av rut-avdraget som infördes 2007 visar på självfinansieringsgrad långt under 100 %, syftet att minska arbetslösheten delvis uppfyllt samtidigt som det oförutsett medfört ökad arbetskraftsinvandring, regeringen och samarbetspartierna överens om att trefaldiga avdraget, Riksrevisionen rekommenderar nya regler som tydligare gynnar arbetslösa i Sverige

Tillverkare av psykedeliska droger planerar börsnotering, Mind Medicine Inc tillverkar analog till ibogain och är ett av flera företag som satsar på terapeutisk potential hos förbjudna substanser inklusive psilocybin, ketamin och MDMA

Säkerhetsvakter minskar risken för bankrån men ökar risken att närbelägna banker utan vakter rånas, enligt studie av samtliga bankrån i Italien under tio års tid, forskare rekommenderar fler vakter i urbana miljöer men färre i lantliga

Alexandria Ocasio-Cortez hänvisar till ekonomen Milton Keynes när hon i videoform besvarar frågor från sina Instagramföljare, förtydligar därefter i skriven form att det var John Maynard Keynes som åsyftades

Daniel Waldenström: Sveriges regering står inför sannolik budgetsmäll om OECDs nya bolagsskattereform införs, den nya föreslagna modellen flyttar skatteintäkterna från exportlandet till landet där handeln sker, bland annat görs bedömningar om minskade skatteintäkter för svenska staten på 15 respektive 70 miljarder per år

Släktforsknings- och genetikbolaget Ancestry säger upp 100 anställda i Utah och Kalifornien efter vikande efterfrågan på DNA-test, säger majoritet av tidiga brukare redan utfört DNA-prov, kommer fortsätta långsiktig satsning på hälsorelaterad verksamhet och planerar rulla ut nästa generations DNA-sekvensering

SEB överväger att bojkotta kunder vars styrelser består enbart av vita män, förslaget hämtat från internationella banken Goldman Sachs och är ”jätteimponerande” och ”oerhört inspirerande” enligt VD Johan Torgeby

Spotify redovisar trots fler betalande kunder rörelseförlust på 77 miljoner EUR för sista kvartalet 2019, företaget noterar en exponentiell tillväxt i podcastverksamheten, antal timmar lyssnade på podcast ökar på årsbasis med 200 %

Credit Suisse infiltrerade Greenpeace och fick tillgång till e-postkonton hos organisationen för att i förhand få reda på demonstrationer mot bolaget, infiltration beställdes av före detta operativa chefen Pierre-Olivier Bouée efter att bolagets årsmöte 2017 störts av Greenpeaceaktion i protest mot bankens inblandning i oljeledningen Dakota Access Pipeline

Fondbolaget Vanguard utökar satsning på valutahandel och derivat med andra parter än banker och dess handelsplattformar, ökad handel med andra fondförvaltare genom alternativa plattformar, säger sig vilja diversifiera sina likviditetskällor för bland annat minskad insyn

Varuhuskedjan Macys planerar stänga 125 av minst lönsamma butiker och avskeda 2 000 anställda, särskilt butiker i lägre stående gallerior påverkas, stängde 100 butiker under 2015, hade 867 butiker och 130 000 anställda under 2019

Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft utgör sammanlagt 18 % av börsindexet S&P 500, har under senaste tre åren haft dubbelt så hög värdeutveckling som indexet i övrigt, handlas på beräknat framtida P/E-tal på 30

137 länder överens om att ta fram gemensamt skattesystem för digitala tjänster och för företag som säljer direkt till slutkund, färdig överenskommelse planeras till slutet av 2020, önskan att undvika handelskrig uppges som orsak

Alla fyra åtalade i Allra-målet frias av enig tingsrätt efter omfattande process med sammanlagt 27 rättegångsdagar, rätten anser det inte bevisat att företaget betalat överpriser för pensionsmedel och ogillar därmed åtalet samt avslår Pensionsmyndighetens skadeståndsyrkande om 200 miljoner SEK, åklagaren Thomas Hertz planerar överklaga domen

Stefan Persson lämnar över posten som styrelseordförande i H&M till sonen och vd:n Karl-Johan Persson vid vårens stämma, bolagets operativa chef Helena Helmersson blir ny vd, Stefan Persson kommenterar att överlämnandet kommer lämpligt då de levererar ökade resultat med god finansiell styrka

Småländska Ambia Trading Group köper Teknikmagasinet för 41 miljoner SEK, finansieras via lån, företaget äger sedan tidigare Apple-återförsäljaren Digital Inn

Swedbanks valberedning föreslår att byta ut halva styrelsen och behålla Göran Persson som styrelseordförande, banken har tappat närmare en tredjedel av sitt börsvärde senaste 15 månaderna efter penningtvättsuppdagandet

Goldman Sachs slutar assistera företag vid börsintroduktion om de saknar tillräcklig mångfald, minst två personer i varje styrelse måste vara kvinna eller tillhöra etnisk eller sexuell minoritet, meddelas av bankens VD David Solomon i Davos, förändringarna lanseras först i Europa och USA

Europeiska aktiemarknader svagt uppåt under tisdagen efter att måndagen varit sämsta dagen på fyra månader – STOXX 600 upp 0,1 % där Airbus var starkast bidragande efter uppgörelser med franska, brittiska och amerikanska myndigheter angående mutbrotts- och korruptionsanklagelser

Genetik- och bioteknikföretaget 23andMe säger upp 100 anställda efter vikande försäljning av DNA-test, vd Anne Wojcicki säger sig överraskad av marknadssvängningen men ser flera tänkbara orsaker såsom oro för integritet efter att konkurrent delat DNA-data med myndigheter vid undersökning av historiska rättsfallet Golden State Killer

Kommunala bostadsbolaget AB Enköpings hyresbostäder beviljas 66,3 miljoner SEK i statligt investeringsstöd av Länsstyrelsen för nyproduktion i stadsdelen Älvdansen

Investerare förväxlar bitcoin och blockkedjor, använder bitcoins ekonomiska prestation som indikator på förväntad framgång för blockkedjeteknik i allmänhet, enligt studie av hur 713 tillkännagivanden från publika företag påverkat deras aktiekurser

Varuhuskedjan Beales med 1 000 anställda ställs under administration efter man ej lyckats hitta köpare eller investerare, var en av Storbritanniens största affärskedjor och startade i Bournemouth 1881 och hade 23 butiker

Mozilla säger upp 70 anställda i kostnadsbesparande åtgärder enligt vd Mitchell Baker, har missbedömt tidsåtgång för nyutveckling av inkomstbringande tjänster och produkter, berörda anställda kommer erhålla avgångsvederlag och stöd för arbetsförmedling

Teknikmagasinet begärs i konkurs efter svårigheter att nå lönsamhet i konkurrens med e-handelsföretag och den svaga kronans fördyring av inköpen, kedjan som grundades 1989 har 300 anställda

Entreprenören och tidigare STCC-föraren Roger Samuelsson upptaxeras med 970 miljoner kronor och krävs på 785 miljoner som följd, Samuelsson uppger Taiwan som hemvist men anses enligt Skatteverket ha tillräckligt stark anknytning till Sverige för att beskattas även här, beslutet kan överklagas

Uber i Kalifornien lanserar efterlängtad möjlighet för förare att se intäkt och slutdestination innan de accepterar uppdrag, den ökade flexibiliteten för förare tolkas av vissa även som sätt att kringgå delstatens nya regleringar inom gig-ekonomin, uppgifter om att satsningen internt går under namnet Project Luigi

Nissans tidigare styrelseordförande Carlos Ghosn flyr Japan där han står åtalad för ekonomiska oegentligheter, påstår han åkte till Libanon för att undkomma orättvisa, släpptes mot borgen i april under villkor att han inte lämnade landet och hans advokater har kvar hans pass

Antalet svenska miljardärer har under 2000-talet ökat med 300 procent till 206, åtta nya miljardärer på ett bräde under 2019 huvudsakligen en följd av EQT:s börsnotering, den i H&M återinvesterande grundarsonen Stefan Persson starkast med förmögenhet om 178 miljarder SEK, knappa 100 miljarder före Securitas-affilierade Melker Schörling

Riksbanken höjer reporäntan till 0 procent från 8 januari, blir slutet på ett femårigt experiment med minusränta som inte fått så stora effekter som man väntat sig

Ljudström tänkt som backuplösning utöver officiell videoström från Bank of Englands presskonferenser säljs till hedgefonder med upp till 8 sekunders försprång för 5000 GBP per presskonferens, banken avbryter samarbetet med företaget som legat bakom strömmen

Huawei ökar sin marknadsandel för mobiltelefoner 2019 och hamnar på andra plats med 17,7 % trots vikande försäljning i USA och Europa, Samsung fortfarande i topp med 21,3 % medan Apple hamnar på tredje plats med 13,6 %

Christer Ceihagen hävdar okänd person gått in på hans företagskonto och fört över drygt 500 000 SEK till konto i Rumänien, hävdar själv att han inte brustit i säkerhet och vill ha tillbaka pengarna av banken som vägrar, Christer säger det måste vara någon inom bankväsendet som tryckt på fel knapp någonstans, banken säger det är tragiskt när äldre personer luras på pengar av skrupellösa typer