bubb.la

bubb.la

Tyska skattemyndigheters jakt på amerikanska soldater som tjänstgör i landet utvidgas nu till Bayern, trots USA:s protester står tyskarna på sig och menar att de fördrag som finns gör det möjligt för dem att dubbelbeskatta armépersonal som inte kan bevisa att de har för avsikt att en gång lämna landet, vilket gör att husköp, giftermål med tyskar eller att barnen går i tysk skola leder till beskattning

världen

Wuhansjukan

sverige

brottslighet

blandat

media

Politik

Opinion

Europa

Nordamerika

Latinamerika

Asien

Mellanöstern

Afrika

Ekonomi

Teknik

Vetenskap